Podmienky súťaže schválili poslanci Lamača na zasadnutí miestneho zastupiteľstva tesne pred Veľkou nocou. Zámer má riešiť nedostatok parkovacích plôch v mestskej časti, zároveň má zabrániť tomu, aby sa na rozširovanie parkovacích miest uberalo z existujúcej zelene.

Vicestarosta Lamača Lukáš Baňacký poukázal na to, že plocha bola už v minulosti na takýto zámer určená, upozornil i na súčasnú podobu priestoru. „Predmetný pozemok, v súčasnosti plniaci funkciu odstavnej plochy, nespĺňa estetické požiadavky na centrálny priestor v mestskej časti a ani súčasnou kapacitou nie je dostatočným riešením pre potreby parkovacích plôch v lokalite," uviedol.

Ešte začiatkom minulého desaťročia chcel Lamač na mieste bývalých zberných surovín stavať dva bytové domy pre 140 ľudí. Obyvatelia okolitých panelákov aj rodinných domov však proti zámeru spísali petíciu, v ktorej proti výstavbe argumentovali zhoršením kvality ovzdušia, zvýšením hluku a zatienením bytov a záhrad. Argumentovali aj nedostatkom parkovacích miest.

V schválených podmienkach súťaže na parkovací dom bola minimálna cena nájmu za pozemok s maximálnou rozlohou zastavanej plochy 1660 štvorcových metrov stanovená na 5 eur/m2 ročne. Nájomca, teda majiteľ parkovacieho domu, zaplatí nájom na obdobie 25 rokov, a to vopred v dvoch splátkach, prvú do 90 dní po začiatku stavby a druhú do štyroch rokov.

Podobne ako samotnú stavbu, aj prevádzku objektu bude platiť jeho majiteľ. Súťažné podmienky stanovujú, že objekt môže mať najviac dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. Keďže bude objekt v zastavanom území, stanovenou podmienkou je tiež, aby sa strecha i opláštenie objektu koncipovalo ako ekologické riešenie formou integrovanej zelene. V objekte musí byť tiež nabíjacia stanica pre elektromobily voľne prístupná všetkým, nielen užívateľom, nájomcom parkovacích miest.

Súťaže má byť podľa predloženého materiálu na rokovanie zastupiteľstva vyhlásená v stredu 4. apríla. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 31. mája 2018. Ponuky sa budú posudzovať z pohľadu ekonomických kritérií, ale aj architektonicko-technického riešenia, túto časť bude hodnotiť odborná komisia.