Celková maloobchodná plocha na Slovensku dosiahla ku koncu minulého roka 1,584 milióna štvorcových metrov. Vlani ju doplnili trnavská City Arena, Forum v Poprade a Galeria v Lučenci. Približne 38 percent celkovej plochy je v Bratislavskom kraji, nasledujú Košický, Nitriansky a Žilinský región.

„Pre developerov sú momentálne najatraktívnejšie regionálne mestá s relatívne menším objemom maloobchodnej plochy, kde projekty s prepracovaným mixom nájomcov, výhodnou polohou a dobre naplánovanou stratégiou sú schopné predstihnúť už existujúce retailové projekty,“ hovorí Daniel Kúth, konzultant oddelenia retailových nehnuteľností v JLL Slovensko.

Ktoré nákupné centrá chystajú otvorenie

Objem modernej retailovej plochy a nákupná sila v regiónoch Zdroj: JLL, GfK Incoma

Vidno to najmä v Prešove, ktorý je síce tretím najväčším slovenským mestom, ale v obchodnej ploche patrí na chvost krajských sídiel. O záujem značiek tu aktuálne bojujú dva projekty s rovnakým plánovaným termínom otvorenia – Eperia od J&T Real Estate s 22-tisíc m2 a Forum od holandského Multi s 27-tisíc m2.

Developeri sa už niekoľko rokov pozerajú čoraz viac práve po regiónoch a obchodníci majú zvýšenú chuť expandovať. Väčší projekt sa okrem Prešova chystá aj v Trenčíne, kde sa má Laugaricio rozšíriť o 20-tisíc m2.

Kam až porastie Bratislava?

Napriek tomu, že Bratislava má najväčšiu obchodnú plochu na obyvateľa spomedzi všetkých metropol regiónu strednej a východnej Európy, aj tu boli minulý rok ohlásené dva rozsiahle projekty s plánovaným otvorením v rokoch 2018/19.

Ide o Stanicu Nivy so 70-tisíc štvorcovými metrami prenajímateľnej plochy, ktorá bude súčasťou novej autobusovej stanice a vyrastie pri nej aj kancelárska veža s ďalšími 30-tisíc štvorcami. Druhým je rozšírenie neďalekého nákupného centra Eurovea o ďalších 25-tisíc m2.

„Autobusová stanica, rovnako ako železničná stanica, predstavujú jednu z mála možností na nový retailový development v Bratislave. Majú prirodzenú návštevnosť a vhodnú lokalitu, otázkou je len vhodná koncepcia projektu, ktorá si dokáže násť kritický objem návštevníkov,“ hodnotí D. Kúth.

Pri otváraní nových nákupných centier v hlavnom meste podľa neho záleží na viacerých faktoroch ako finálna prenajímateľná plocha nového centra, mix nájomcov, celková stratégia projektu a časovanie. „Určite však môžeme očakávať nové prerozdelenie “koláča” medzi nákupnými centrami v rámci Bratislavy,“ dodáva.

Značky sa stále sústreďujú v „malloch“

Trendom je výstavba nových projektov situovaných vo frekventovaných a viditeľných lokalitách miest, predovšetkým regionálnych miest a taktiež trend rozširovania existujúcich už etablovaných retailových projektov. Výstavbu nových obchodných plôch podporujú pozitívny makroekonomický vývoj Slovenska a zvyšujúca sa dôvera spotrebiteľov.

Prevažná väčšina maloobchodnej plochy sa stále sústreďuje v nákupných centrách (shopping mall), ktoré dominujú nad nákupnými ulicami (high street) alebo tradičnými obchodnými domami, ktoré postupne miznú z centier miest.

Ktoré nákupné centrá chystajú otvorenie

Nájomné podmienky v Bratislave v 1. štvrťroku 2016 Zdroj: JLL

Nákupné centrá na Slovensku, najmä prvotriedne bratislavské komplexy Aupark, Avion, Bory, Central a Eurovea, stále predstavujú prvú voľbu pre expandujúce značky aj zákazníkov.

Za hlavné udalosti na trhu nákupných centier označuje poradenská spoločnosť JLL dokončenie modernizácie Auparku s otvorením nových značiek a predaj jedného z najnovších bratislavských komplexov Central.

Zobúdzajú sa aj nákupné ulice

Nákupné míle reprezentujú prakticky len bratislavské ulice Obchodná, ktorá je zameraná na masový trh, a Laurinská orientovaná na luxusnejšie segmenty. Blízke mestské nákupné centrá a ďalšie pripravované projekty im však stále vysávajú potenciálnych zákazníkov a tak podľa JLL je nárast nákupných ulíc veľmi otázny.

Obchodná však koncom minulého roka získala vlajkové obchody reťazcov Teta Drogérie a Ugova Salaterie. Začiatkom roka tu pribudol lokálny reťazec bižutérií Pinky Club.

„Zo strany medzinárodných značiek zaznamenávame zvýšený záujem o nákupné ulice, predovšetkým pokiaľ ide o „mass market“, špecializované značky a aj teraz trendové gastro prevádzky. V dlhodobejšom horizonte očakávame miernu stabilizáciu tejto časti slovenského maloobchodného trhu,“ hodnotí D. Kúth.