„Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spustí už v týchto dňoch dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi Krížnej ulice a jej blízkeho okolia. Odpovede budeme zbierať do konca februára,“ uviedla Zora Pauliniová z Kancelárie participatívneho plánovania MIB.

Zber dát sa podľa jej slov zameria aj na názory zraniteľných skupín či ľudí so špecifickými potrebami.

Po dotazníkovom prieskume majú nasledovať verejné stretnutia a ďalšie aktivity. Na jar a v lete má prebehnúť participatívny proces s obyvateľmi a návštevníkmi Krížnej ulice.

Z Krížnej chce mesto príjemný bulvár. Pripravuje veľkú obnovu ulice

Krížna ulica Zdroj: Mesto Bratislava

Vyhodnotenie získaných informácií by malo byť hotové roku 2020. „Všetky získané informácie pozorne vyhodnotíme a spolu so strategickými dokumentmi mesta budú slúžiť ako východiská pri príprave projektovej dokumentácie,“ dodala Z. Pauliniová.

Na Krížnej ulici, ktorá je mestskou triedou, je v súčasnosti množstvom obchodov a kaviarní s viacerými priľahlými verejnými priestormi. Viaceré z nich sú zanedbané.

Projekt revitalizácie Krížnej bude ulicu podľa magistrátu riešiť „od fasády k fasáde“ tak, aby sa v priebehu niekoľkých rokov zmenila na príjemný bulvár.

Ulica musí zvládať v súčasnosti značný nápor dopravy. Autá v časti parkujú aj po stranách cesty. Stredovým pásom prechádza električková trať.

Z Krížnej chce mesto príjemný bulvár. Pripravuje veľkú obnovu ulice

Krížna ulica Zdroj: Mesto Bratislava

Projekt revitalizácie Krížnej ulice je súčasťou projektu rekonštrukcie ružinovskej radiály. Tá by mala priniesť viaceré benefity – napríklad zníženie hlučnosti, zvýšenie bezpečnosti a bezbariérovosti či zlepšenie prístupnosti verejnej dopravy.

Veľkým developerským projektom na Krížnej bola v predošlých rokoch obnova bývalého pivovaru Stein. YIT Slovakia postavil v jeho areáli byty, spoločnosť MiddleCap Real Estate kancelárie, komplex však v roku 2018 predala