Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý je zriaďovateľom zariadenia, rozhodol, že centrum bude fungovať ako detašované pracovisko Domova sociálnych služieb pre dospelých (DSS) v Zavare.

V Galante je v súčasnosti čulý stavebný ruch. Zhruba 30-ročný objekt potrebuje pre nový účel výmenu okien, podlahy, kúrenia, sociálnych zariadení, vodovodných a elektro inštalácií.

Rekonštrukcia do konca roka

Podľa slov Petra Sedláčika z odboru správy majetku a investičných činností TTSK si práce vyžiadajú náklady 169-tisíc eur s DPH. Páska by sa mala slávnostne strihať koncom tohto roka.

Anna Pavlovičová, riaditeľka zavarského DSS, má s novým zariadením veľké plány. „Kontaktovali sme radnicu v Galante, stretli sme sa s poslancami, aby sme zistili, čo mesto potrebuje. Naše služby však nebudú zamerané iba na Galantu, prijímať budeme klientov z celého kraja,“ uviedla.

Ide predovšetkým o budúce školiace stredisko, ktoré bude realizovať Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie. Ako vysvetlila, zhruba pred pol rokom TTSK pristúpil k vzdelávaniu pracovníkov v takýchto profesiách.

„Sú to ľudia zo sociálnych a iných zariadení, kde sa stretávajú so syndrómom vyhorenia. Zatiaľ sme preškolili zamestnancov 21 zariadení a tiež aj ľudí z Úradu TTSK, spolu okolo 230,“ povedala A. Pavlovičová. Psychohygienu, ako uviedla, potrebujú v súčasnosti pracujúci nielen v sociálnych službách, preto stredisko bude otvorené aj pre zamestnancov inštitúcií mimo krajskej samosprávy.

V jednopodlažnej budove, ktorú využívali klienti Čistého dňa, sa zmení dispozícia. V prízemí bude špecializované zariadenie pre novodobé diagnózy s kapacitou desať klientov. „Ide o diagnózy vyplývajúce zo zaťaženia dnešných ľudí. V Čechách už takýto projekt funguje, u nás je nóvum. Chceli by sme v ňom spolupracovať aj s budúcimi lekármi,“ uviedla A. Pavlovičová.

Druhú budovu nechcú vrátiť

Rehabilitačné pracovisko bude s rovnakou kapacitou. Riaditeľka DSS počíta s využívaním aj alternatívnych metód prístupu k tým, ktorí na základe lekárskeho odporúčania do CSS prídu.

TTSK vlastní v Galante dva objekty, ktoré Čistý deň, n. o., využíval. Rozdeľuje ich iba miestna komunikácia. Druhý objekt a pozemky, ktoré mal od roku 2005 na základe zmluvy o pôžičke, Čistý deň odmieta vrátiť, TTSK sa preto obrátil na súd. Ten vo veci ešte nerozhodol.

Predchádzajúce vedenie kraja sa v zmluve zaviazalo po 15 rokoch užívania nehnuteľnosti predať ju n. o. za „jednu korunu“, čo by malo nastať v roku 2020. Po odobraní akreditácie TTSK spoluprácu s Čistým dňom ukončil.