Snahy o znižovanie prevádzkových nákladov a zvyšovanie trvalej udržateľnosti budov. Také trendy sa aj v dôsledku koronakrízy črtajú na realitnom trhu. Experti, ktorí diskutovali na ERES Industry seminári, týkajúcom sa trhu s priemyselnými a skladovými nehnuteľnosťami, okrem toho potvrdzujú, že trh nájomcov sa rozrastá. 

Bude podľa nich tiež silnieť tlak na požiadavky, akými sú flexibilita nájomných zmlúv, väčšia zábezpeka, úľavy na nájomnom, príspevky na zariadenie alebo flexibilné riešenia pracovísk.

Odborníci očakávajú v tomto roku medziročný pokles objemu investícií na realitnom trhu v regióne strednej a východnej Európy o 20 až 30 percent. „V treťom kvartáli sme zaznamenali medziročný prepad o 12 percent. Prognóza do konca roka počíta s nárastom tohto rozdielu v dôsledku pandémie koronavírusu,“ povedal Kevin Turpin, regionálny riaditeľ prieskumu Colliers International pre strednú a východnú Európu.

Oživenie sa očakáva v roku 2021

Dobrú výkonnosť dosahovali sektory kancelárskych a priemyselných nehnuteľností. V treťom kvartáli 2020 mali 40- a 29- percentný podiel na investičných objemoch. „V roku 2021 však očakávame oživenie ekonomík strednej a východnej Európy,“ dodal K. Turpin.

Čo sa týka Slovenska, vysoko nasýtený maloobchodný sektor bol zasiahnutý najsilnejšie, po ňom najviac utrpel kancelársky sektor. Pozitívnejšia situácia je v priemyselnom a logistickom sektore, kde odborníci vidia určitú kompresiu potenciálnych výnosov. „Avšak skutočný dosah koronakrízy na trh s komerčnými nehnuteľnosťami uvidíme v prvom štvrťroku 2021. Môžem však potvrdiť, že investori naďalej hľadajú príležitosti s pridanou hodnotou,“ konštatoval Richard Urvay, riaditeľ spoločnosti Colliers International pre Slovensko.

Oblasť e-commerce boduje

Napriek neistote súvisiacej s koronakrízou sa objem prenájmov v regióne strednej a východnej Európy medziročne znížil len mierne. Zvýšil sa dopyt po krátkodobých prenájmoch zo sektorov logistiky a e-commerce. Developeri stavajú menej špekulatívne, čoraz viac sa preferuje metóda BTS (built to suite – postavené na mieru).

Obchody počas pandémie.
Na obr. Billa Ružinov
Neprehliadnite

Slováci cez pandémiu chodia do obchodov menej, košíky však majú plnšie

Už počas prvej vlny pandémie boli zaznamenané dopyty po skladoch pre odvetvie e-commerce. Priestorové nároky sú pri operátoroch e-commerce až trojnásobne vyššie v porovnaní s malooobchodom. „V budúcnosti by e-commerce mohol konkurovať automobilovému priemyslu. V Európe tento sektor v budúcnosti prinesie cca. 2 až 4 milióny metrov štvorcových skladových priestorov,“ myslí si Martin Baláž z Prologis Slovakia.

Výzvou pre majiteľov budov bude najmä koordinácia správy budovy, monitorovanie a riešenie problémov pri optimalizácii efektívnosti a znižovaní nákladov. M. Baláž  uviedol, že technológie budú mať vplyv na naše budovy a bude väčšie zameranie na kvalitu. „Certifikácia sa v súčasnosti stáva štandardom, meradlom a dôležitou súčasťou pre stanovovanie cieľov.“

Dôležitou témou je tiež zavádzanie automatizácie do výroby. „Treba zvažovať do akej miery je automatizácia žiaduca, keďže návratnosť investícií do automatizácie je dlhá a nie je to cesta pre každého,“ povedal Michal Bodocký z DSV Solutions Slovakia.

Smerom k udržateľnosti

Podstatná však bude implementácia technológií v budovách, ktorá môže priniesť udržateľnosť a úspory nákladov. „Najdôležitejšie je, aby nájomca aj prenajímateľ mali spoločný záujem na vybavení priestorov technológiami,“ myslí si Paul Deverell z Future 2.

Experti sa zhodli, že na plné využitie potenciálu Slovenska je nevyhnutné prehodnotiť reštriktívne opatrenia zo strany úradov, legislatívy a územného plánu, ktoré napríklad bránia developerom budovať sklady so svetlou výškou nad 15 metrov. Problematická je tiež dĺžka schvaľovacích konaní. „Slovensko má veľkú konkurenčnú výhodu v dostupnosti pozemkov pre rozvoj veľkých logistických a priemyselných parkov. Má potenciál prilákať silných zmluvných investorov a spoločnosti. Musí ju len správne využiť,“ je presvedčený M. Baláž.

Odborníci zároveň konštatovali, že certifikácie zelených budov (WELL, BREEAM a LEED) sa aj na slovenskom trhu stávajú štandardom, aj napriek tomu, že ide o voliteľný záväzok developera.

Kľúčovým faktorom pri výstavbe zelených budov je posun vo vnímaní významu udržateľnosti najmä mladšími generáciami. Čoraz viac si totiž uvedomujú dôsledky klimatických zmien. Je teda predpoklad, že na realitnom trhu bude dopyt po „zelených“ inováciách, avšak aktuálne architekti narážajú na obmedzenia zo strany platnej legislatívy.

ERES Industry seminár sa uskutočnil v Bratislave v spolupráci združenia ERES – European Real Estate Society, Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity, spoločnosti Colliers International a Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC).