Kompletná rekonštrukcia neogotického kaštieľa, vrátane objektu čeľadníka a historického parku, má byť dokončená do roku 2023. „Kaštieľ bude slúžiť ako účelové zariadenie na najvyššej reprezentatívnej úrovni, objekt čeľadníka a záhrad historického parku verejnosti, pre ňu bude sprístupnených 81 percent z celkového obnoveného areálu s rozlohou 16 hektárov,“ informuje Beáta Durdíková zo Združenia NKP Rusovce, ktoré tvoria spoločnosti Dopravoprojekt a Metroprojekt Praha.

„V prípade kaštieľa sa ráta s komplexnou rekonštrukciou exteriérov, fasád či stavebných zásahov vrátane inžinierskych sietí. V interiéri kaštieľa sa zachovajú a obnovia všetky historické výmaľby, povrchy stien a stropov,“ spresňuje B. Durdíková. Interiérový mobiliár bude nový, korešpondujúci s architektúrou. „Budú sa tu tiež nachádzať i originály obrazov a gobelínov, ktoré sú uložené v depozite Slovenského národného múzea,“ dodáva.

Kaštieľ v Rusovciach obnovia do piatich rokov za 76 miliónov eur

Kaštieľ Rusovce - vizualizácia sobášnej siene v Čeľadníku Zdroj: Úrad vlády SR

V rámci budovy čeľadníka sa ráta s kompletnou rekonštrukciou. Fasáda sa má vrátiť do podoby známej z historických fotografií. Budova bude prístupná pre verejnosť. „V zastrešenom a presvetlenom nádvorí bude i sobášna sieň, prízemie objektu poskytne priestor pre múzeum, komunitné centrum i reštauráciu,“ opisuje architekt rekonštrukcie Jaroslav Méheš zo štúdia Archinex.

Kompletná revitalizácia čaká aj park, historické záhrady sa majú vďaka dobovým fotografiám vrátiť do podoby, akú mali počas vlastníctva Lónayovcov, teda v období po roku 1906. V plánoch je obnoviť zachovanú časť terasovej záhrady aj s fontánou, terasy na východnej i južnej časti kaštieľa, dva altánky i polkruhovú kamennú lavicu so stolom.

Kaštieľ v Rusovciach obnovia do piatich rokov za 76 miliónov eur

Kaštieľ Rusovce - vizualizácia parku Zdroj: Úrad vlády SR

„Park bude mať nové osvetlenie, pribudne i približne sto nových lavičiek, pri vstupoch do parku budú cyklostojany,“ vymenúva niektoré detaily krajinná architektka Tamara Reháčková. „Kompletne obnovené budú i trávnikové plochy, ráta sa s vysadením 114 stromov, 755 kríkov, 17-tisíc trvaliek a 341-tisíc okrasných cibuľovín,“ dopĺňa.

Rozpočet ráta s nákladmi 54,9 milióna eur bez DPH na rekonštrukciu kaštieľa, rekonštrukcia čeľadníka je rozpočtovaná na 17,5 milióna eur a park s historickými záhradami na 3,3 milióna bez dane. Spolu teda ide o sumu takmer 76 miliónov eur bez dane. Pred tromi rokmi pritom úrad predpokladal náklady vo výške zhruba 40 miliónov eur bez DPH a ešte o tri roky skôr to bolo len 33 miliónov.

„Sú to vstupné čísla, s ktorými pôjdeme do verejného obstarávania, očakávame, že súťaž vygeneruje nižšiu cenu,“ zdôrazňuje Peter Kostolný z Úradu vlády SR s tým, že návrh bol konzultovaný s Ministerstvom financií SR a  s Útvarom hodnoty za peniaze.

Financovanie podľa jeho slov počíta so zdrojmi zo štátneho rozpočtu v rámci ročných tranží, prípadne s použitím grantov, napríklad eurofondov. Úrad vlády predložil v pondelok na medzirezortné pripomienkové konanie návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce, vrátane priľahlého areálu.

Kaštieľ v Rusovciach obnovia do piatich rokov za 76 miliónov eur

Kaštieľ Rusovce - vizualizácia rytierskej sály Zdroj: Úrad vlády SR

„Po schválení materiálu vládou Úrad vlády vyhlási dve nadlimitné verejné obstarávania – jedno na zákazku služieb Arboristika a druhé na stavebné práce, pričom aj toto obstarávanie bude pozostávať z dvoch častí – rekonštrukcie kaštieľa s potrebnou infraštruktúrou a rekonštrukcie krajinnej architektúry,“ opisuje P. Kostolný.

Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave už roky upozorňuje na to, že je „súčasný stav kaštieľa z pamiatkového hľadiska narušený až dezolátny, z hľadiska stavebno-technického havarijný“.

Pozrite si, ako by mal zrekonštruovaný kaštieľ vyzerať: