Lodenicu v Karloveskej zátoke postaví spoločnosť Ligneus z Krásna nad Kysucou. Vo verejnom obstarávaní cez elektronické trhovisko ponúkla spomedzi troch uchádzačov najnižšiu cenu 629 280 eur vrátane DPH.

Karlova Ves si nebude brať žiadny úver, na výstavbu má dostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov v lokalite developerovi J&T Real Estate ešte v roku 2007.

Areál vodných športov vyrastie na pozemku s rozlohou vyše 2 600 štvorcových metrov v bezprostrednej blízkosti starej lodenice, ktorá zostane zachovaná. Trojpodlažná budova bude mať čistú úžitkovú plochu 539 štvorcových metrov.

Jej súčasťou budú spoločenské, hygienické a skladovacie priestory. Suterén bude slúžiť ako hangár pre uskladnenie lodí. Na dvoch nadzemných podlažiach vodáci, ale aj návštevníci z radov verejnosti nájdu napríklad predajňu či požičovňu vodáckych potrieb. Spoločenská miestnosť bude slúžiť na organizovanie rôznych podujatí.

„Na začiatok výstavby novej lodenice čaká verejnosť od roku 2007, keď naši predchodcovia predali pozemky v Karloveskej zátoke súkromnému investorovi. Úspešne sme zavŕšili verejné obstarávanie. Máme dostatok finančných prostriedkov, odovzdali sme stavenisko a púšťame sa do tejto stavby. Tešíme sa, že športovcom čoskoro odovzdáme nový dôstojný športový stánok,“ hovorí starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Karlova Ves spustila po desiatich rokoch príprav stavbu novej lodenice

Nová lodenica v Karlovej Vsi - nová vizualizácia Zdroj: MČ Karlova Ves/Office 110

Mestská časť predala pozemky v zátoke spoločnosti Karloveské rameno patriacej pod skupinu J&T v roku 2007 za 25,23 milióna korún (vyše 837-tisíc eur) s verejným prísľubom, že celý výťažok z predaja bude použitý na novú lodenicu.

Karlova Ves dostala z predaja podiel vyše 502-tisíc eur a následne ďalších takmer 35-tisíc ako úroky z omeškania. Mesto zinkasovalo vyše 392-tisíc eur. Z toho 60 percent malo poskytnúť mestskej časti.

Karlova Ves spustila po desiatich rokoch príprav stavbu novej lodenice

Nová Karloveská lodenica - vizualizácia baru Zdroj: Office 110

Autorom návrhu je architektonický ateliér Office 110, ktorý vyhral súťaž na vytvorenie projektovej dokumentácie. Mestská časť rozhodla o vybudovaní lodenice ešte v roku 2011. Stavebné povolenie získal projekt v apríli 2016, mestská časť chcela začať stavať najneskôr na jar nasledujúceho roka s otvorením pred letom 2018.

História lodeníc v zátoke v Karlovej Vsi siaha do roku 1932, keď bol založený Klub bratislavských kajakárov a o tri roky neskôr vodácky klub Tatran. Tieto lodenice vychovali množstvo špičkových športovcov. Od roku 2007 sú zapísané ako Národná kultúrna pamiatka. Lodenica však slúži i širokej základni rekreačných vodákov.