Mestská časť poukazuje na porušenie zákona o obecnom zriadení, keďže spomínaná zmluva nebola odsúhlasená poslancami miestneho zastupiteľstva, ale iba podpísaná vtedajšou starostkou Ivetou Hanulíkovou.

Upozorňuje však i na záhadné okolnosti, keď v rovnaký deň – 5. 4. 2011, mali byť podpísané hneď dve zmluvy na rovnaký predmet nájmu. „Odlišujú sa len v bode doby nájmu. Jedna predlžuje nájom o obdobie, počas ktorého spoločnosť nemohla využívať priestory z dôvodu ich rekonštrukcie. Tú mala na základe dohody s mestskou časťou financovať. Druhá zmluva uvádza predĺženie doby nájmu do roku 2028,“ ozrejmil hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.

Bez zverejnenia

Druhá spomínaná zmluva, ktorá mala byť doručená dodatočne, nebola podľa zákona zverejnená na webe mestskej časti. Zverejnená bola len zmluva predlžujúca dobu nájmu o obdobia rekonštrukcie plochy, ktoré sa mali realizovať ako súčasť projektu regenerácia centrálnej zóny Dlhé diely," uviedol Heldes.

Prípadom sa zaoberal aj karloveský miestny kontrolór, podľa hovorcu zistil okrem iného i nezrovnalosti v zmluve, ktorou sa malo dokladovať plnenie nájomcu pri rekonštrukcii (rozobratie pôvodnej dlažby), rovnako i absentujúcu dokumentáciu k projektu rekonštrukcie.

Hovorca Karlovej Vsi pripomenul, že v apríli 2018 miestne zastupiteľstvo poverilo miestneho kontrolóra podaním podnetu na prokuratúru vo veci podozrenia spáchania trestnej činnosti verejných činiteľov zastupujúcich v roku 2011 mestskú časť a porušenia predpisov verejného obstarávania. Vo veci bola vypočutá i exstarostka Hanulíková.

Rozšírenie kapacít

„Prokuratúra odstúpila vec polícii, tá nevylúčila spáchanie trestného činu, no vzhľadom na uplynutie premlčacej doby nie je možné začať trestné stíhanie,“ informoval Heldes.

„Policajná zápisnica i výpoveď bývalej starostky, ktorá mieni, že pravou zmluvou je len tá, ktorá sa objavila na webe mestskej časti, sú materiálmi, ktoré chce samospráva využiť v súdnom spore,“ dodal hovorca mestskej časti.

Priestory, ktoré sú predmetom sporu, chce mestská časť využiť na rozšírenie parkovacích kapacít. Ide o desiatky parkovacích miest.