Parkovisko by malo vyrásť na pozemkoch, ktoré sú zo severozápadnej strany ohraničené chodníkom na Plynárenskej ulici a zo severovýchodnej strany neupraveným pásom priľahlým k vozovke Mlynské nivy. Zvyšok pozemku obkolesuje areál firmy Slovak International Tabak.

Veľký dopyt

„Vzhľadom na veľmi obmedzené možnosti parkovania v danej lokalite, veľký dopyt po parkovacích miestach a vzhľadom na množstvo zamestnancov pracujúcich v blízkych administratívnych budovách, sa investor rozhodol využiť pozemok na vybudovanie zberného veľkokapacitného parkoviska,“ píše v zámere spoločnosť  ENG2 Facility Management.

Pozemky sú dnes nevyužívané a porastené náletovou drevinou. Aj keď zámer úradom predkladá spoločnosť ENG2 Facility Management, pozemky nevlastní. Prenajíma si ich od firmy Baumit, ktorá je ich oficiálnym vlastníkom.

Investor úradom predkladá aj postup, ktorým by chcel predmetné pozemky vyčistiť. „V prvom rade je potrebné kompletné vyčistenie a odvezenie komunálneho odpadu z priestoru záujmového územia a zo zdevastovaných stavebných objektov,“ píše spoločnosť v zámere.

Druhá fáza počíta s odstránením nevyužívaných stavebných objektov. „Búracie práce predpokladajú demoláciu jestvujúcich stavebných objektov, vybúranie jestvujúcich spevnených plôch ako sú betónové plochy, plochy zo zámkovej dlažby a plochy zo zatrávňovacích EKO panelov,“ konštatuje investor v zámere.

Polmiliónový projekt

Investor uvažuje nad dvoma variantmi prevádzky. Kým prvý predpokladá bezobslužnú, druhý variant počíta s obsluhou parkoviska. Celkovo by malo vzniknúť 236 parkovacích stojísk. S prestavbou by sa malo začať v septembri tohto roka, parkovisko má byť pripravené do užívania už koncom tohto roka. Celkové náklady vyčíslil investor na pol milióna eur.

Návrh parkoviska nie je jediným, ktorý v lokalite vzniká. TREND Reality len pred pár dňami informovali o tom, že nové parkovacie stojiská vzniknú vedľa administratívneho komplexu BBC na Karadžičovej ulici.

Projekt predkladá spoločnosť ENG2 Facility Management, ktorá je dcérskou firmou ENG2 SR. Spoločnosť sa špecializuje na riadenie a kontrolu prevádzok stavebných diel.