Nová nastavovacia a skúšobná hala električiek je určená predovšetkým na takzvané oživovanie a nastavovanie parametrov elektrických obvodov električiek po oprave a na vykonávanie predpísaných skúšok elektrických obvodov s vysokým napätím. Pribudol aj nový dispečing – výpravňa pre trolejbusy, ktorý bude slúžiť nielen pre výpravcov, ale aj na nástup a ukončenie služby 135 vodičov trolejbusov. Priestory majú sociálne a hygienické zázemie.

„Modernizáciou zázemia určeného na údržbu nášho vozidlového parku vytvárame podmienky na zabezpečovanie kvality servisu na úrovni požadovanej novou generáciou dopravných prostriedkov tak, aby sme bez poklesu prevádzkových parametrov dosahovali kvalitu očakávanú cestujúcimi,“ povedal generálny riaditeľ DPB Milan Urban.

V Jurajovom dvore modernizujú vozovňu pre električky a trolejbusy

Vozovňa Jurajov dvor - nová prevádzková plocha trolejbusov Zdroj: Mesto Bratislava

Zrealizovali sa aj prevádzkové plochy trolejbusov. Vozidlá už budú mať svoje miesto, pretože doteraz boli roztrúsené po celom areáli vozovne. Vybudovaním nových prevádzkových plôch pre trolejbusy sa tiež odľahčí preplnená vozovňa trolejbusov Hroboňova. Parkovacia plocha má parkovanie pre 56 kĺbových vozidiel. V rámci modernizácie sa vybudoval aj kolektor káblov.

Podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) sa v Bratislave vymenil kompletný vozový park trolejbusov a tiež z eurofondov bolo financovaných 60 nových električiek. „Som rád, že máme aj nové depo, ktoré zaistí bezpečnosť, komfort a kvalitu cestovania verejnou osobnou dopravou,“ povedal.

Celkové investičné náklady na druhú etapu modernizácie údržbovej základne Jurajov dvor dosiahli 8,1 milióna eur bez DPH, z toho podpora finančných prostriedkov z EÚ bola 6,7 milióna eur bez DPH. DPB zrealizoval ešte v roku 2015, taktiež z prostriedkov EÚ, prvú etapu modernizácií vozovní Jurajov dvor a Hroboňova v súvislosti s masívnou obnovou vozidlového parku. Celkové investičné náklady sa vtedy vyšplhali na 12,59 milióna eur bez DPH.

Vtedajšia modernizácia priniesla DPB napríklad historicky prvý podúrovňový sústruh, ktorý zabezpečuje rýchlejšie a komfortnejšie opravy električiek, zrealizovaná bola aj modernizácia ľahkej údržby trolejbusov, električiek či modernizácia opráv haly autobusov. Výraznými zmenami prešli aj pracoviská vo Vozovni Hroboňova, kde bola vybudovaná protihluková stena.