Spoločnosť VE Telek plánuje vybudovať veterný park Sziget v katastrálnom území obce Veľké Saliby v okrese Galanta.

Účelom navrhovanej činnosti je výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie vo veterných elektrárňach a jej dodávka do elektrizačnej sústavy Slovenska, uvádza investor v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Dva možné varianty výstavby

Výstavba by sa mala začať v prvom štvrťroku 2026 a ukončená by mala byť v treťom štvrťroku 2026. Orientačné investičné náklady sú vyčíslené na 65 miliónov eur.

Nový veterný park by mal vzniknúť mimo zastavaného územia obce. Vlastníkmi pozemkov, na ktorých by mal vyrásť, sú súkromné osoby a súkromné spoločnosti. Hlavným pozitívom navrhovanej činnosti je podľa vyjadrenia investora zhodnotenie v súčasnosti nevyužívaného veterného potenciálu danej lokality na výrobu elektrickej energie, pričom navrhovaná činnosť prispeje k zvyšovaniu podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v rámci Slovenska.

Investor uvažuje o dvoch možných variantoch výstavby, ktoré sa odlišujú v rôznom umiestnení ôsmich veterných elektrární. Zámer počíta s využitím trojlistových veterných elektrární s menovitým výkonom 7,2 elektrického megawattu, s priemerom listov rotora 172 metrov a s výškou stožiara maximálne 175 metrov.

Celková výška veterných elektrární by dosahovala maximálne 261 metrov.

Veterný park s rovnomenným názvom

Začiatkom augusta spoločnosť ohlásila výstavbu veterného parku Telek v katastrálnom území obce Dolné Saliby. Náklady na výstavbu veterného parku s dvomi veternými elektrárňami odhadol investor na 18 miliónov eur.

Začiatok výstavby je naplánovaný na prvý štvrťrok 2026, ukončená by mala byť v treťom štvrťroku 2026, uvádza sa v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia.
Neprehliadnite

Veterný potenciál si v Galante všimol ďalší investor. Postaví tu elektrárne za milióny eur