Varšava sa v rámci metropol krajín V4 stáva čoraz zaujímavejšou investičnou lokalitou. Potvrdzuje to aj prieskum spoločnosti CBRE, podľa ktorého je práve hlavné mesto Poľska najpreferovanejším u investorov zameraných na realitný trh. Prečo je to tak a Varšava sa dostáva v rámci krajín V4 do popredia?

V aktuálnej analýze sa analytička WOOD & Company Eva Sadovská venovala nielen ekonomickej a životnej úrovni, ale aj vývoju na realitnom trhu v  Bratislave, Prahe, Varšave a Budapešti, teda v hlavným mestách zoskupenia V4.

V analýze sa dozviete:

  • Aká je životná úroveň v metropolách V4?
  • Ako sa vývoj ekonomiky v Bratislave, v Prahe, vo Varšave a v Budapešti zmenil za posledné desaťročie?
  • Ovplyvnila pandémia nezamestnanosť v jednotlivých mestách?
  • Aký veľký je realitný trh v hlavných mestách zoskupenia V4?

Z metropol V4 je najvyššia životná úroveň v Prahe, skokanom  dekády je Varšava

Jedným z univerzálnych ukazovateľov, ktoré hovoria o  životnej úrovni regiónu je HDP prepočítaný na obyvateľa (v PPS, EÚ27 = 100 percent). Spomedzi regiónov metropol V4 (na úrovni NUTS 2) dosahuje najvyššiu úroveň Praha s hodnotou 205 percent z priemeru Európskej únie. Nasleduje Bratislavský kraj s úrovňou 162 percent, na ktorú sa v roku 2019 doťahoval región Varšava so 160 percent.

Od pondelka 19. apríla 2021 platia nové výnimky zo zákazu vychádzania. Cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu je možná aj medzi okresmi s podmienkou najviac sedemdňového negatívneho testu v prípade okresu vo štvrtom stupni varovania. Navštíviť možno obchody, kaderníctva, múzeá, galérie, knižnice, zoologické, botanické záhrady či plavárne. Otvárajú sa kurzy autoškoly, umožnili sa návštevy bohoslužieb, plavární a športovísk. Väčšina nových výnimiek je podmienená negatívnym testom. Na snímke
Neprehliadnite

Júnový apetít Bratislavčanov po nákupoch bol najvyšší od vypuknutia pandémie

Samotná Varšava bez okolitého regiónu dosiahla dokonca úroveň 210 percent a od roku 2010 (s hodnotou 189 percent) vykázala najvýraznejší posun dopredu. Krajiny V4 spolu s ich metropolami majú za sebou desaťročie, počas ktorého prešli poriadny kus cesty – úspešne sa spamätávali z hospodárskej krízy, etablovali sa v EÚ a na Slovensku sa udomácnila aj spoločná mena eurozóny euro. Regióny všetkých hlavných miest V4, ako i samotné metropoly, zároveň zaznamenali za poslednú dekádu nárast populácie.

Ukazovatele v jednotlivých metropolách krajín V4
Zdroj: Eva Sadovská
Ukazovatele v jednotlivých metropolách krajín V4

Nadpriemerná životná úroveň je v hlavných mestách a ich okolí ovplyvnená aj nízkou mierou nezamestnanosti. Ako sa ukazuje, sledované metropoly nezaznamenali významné prepady počtu zamestnaných ani počas pandémie. Najmenej výraznú zmenu dosiahol región Varšava, v prípade ktorého sa miera nezamestnanosti zvýšila z 2,1 percenta v roku 2019 na 2,5 percenta v roku 2020. V prípade Budapešti sa zvýšila nezamestnanosť z 2,5 percenta na 3,3 percenta, v Bratislavskom kraji z 2,4 percenta na 3,4 percenta a v Prahe z 1,3 percenta na 2,3 percenta.

...
Neprehliadnite

Inflácia v júni zrýchlila na 2,9 percenta. Po piatich mesiacoch boli opäť drahšie aj potraviny

Veľký rast kancelárskej plochy v hlavných mestách V4

Hlavné mestá sa oproti ostatným regiónom vyznačujú aj vyššou kúpnou silou obyvateľstva. Pri porovnávaní metropol majú veľmi dobrú vypovedaciu hodnotu aj ukazovatele ako koncentrácia a vývoj nákupných centier, administratívnych budov, logistických centier, priemyselných parkov a rezidenčných komplexov. Tempo ich vývoja korešponduje s aktuálnym a očakávaným ekonomickým vývojom v danej metropole.

Za posledné desaťročie všetky hlavné mestá V4 zaznamenali realitný „boom“ a výmera administratívnych budov zaznamenala nárast. Podľa exkluzívnych údajov spoločnosti Cushman & Wakefield sa plocha administratívnych budov najviac rozšírila vo Varšave a to až o 74 percent na aktuálnych 6,04 mil. štvorcových metrov. Oproti roku 2010 sa o vyše 40 percent zväčšila taktiež plocha biznis centier v Bratislave a v Prahe na súčasných 1,95 mil. m2 a 3,69 mil. m2. Budapešť zaznamenala za posledných 10 rokov nárast výmery office budov o 28 percent na aktuálnych 3,94 mil. m2. 

Výmera kancelárskych priestorov v hlavných mestách V4
Zdroj: Eva Sadovská
Výmera kancelárskych priestorov v hlavných mestách V4

Varšava je top lokalitou realitných investorov

Investovanie do nákupných centier a administratívnych budov v Prahe a Bratislave majú slovenskí investori už zažité. Prostredníctvom podielových realitných fondov tak môžu investori prísť k majetku, ktorý by si individuálne dovoliť nemohli.

Príkladom je bratislavský Aupark, ktorého kúpna cena cca 450 miliónov eur bola z časti financovaná aj z prostriedkov investorov zoskupených v realitných fondoch pre kvalifikovaných investorov* (vysvetlené nižšie). Zaujímavým miestom pre investície sa stáva ale aj Varšava.

Odborníci z finančných trhov ju dokonca označujú prívlastkom „finančné centrum strednej Európy“. Na tamojšej burze sa v roku 2020 zobchodovali cenné papiere v podstatne vyšších objemoch ako napríklad v Prahe alebo v Budapešti.

Nákupné centrum Eurovea po čiastočnom uvoľnení opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.
Neprehliadnite

Májové tržby obchodníkov sú vyššie ako pred pandémiou. Môžu za to otvorené obchody

Optimistický pohľad investorov na Varšavu potvrdzuje aj prieskum „Investor Intentions Survey 2021“, ktorý na prelome rokov 2020 a 2021 realizovala spoločnosť CBRE. Ten bol zameraný na preferencie investorov z krajín EMEA (Europe, the Middle East, and Africa) investujúcich na realitných trhoch.

Podľa tohto prieskumu je medzi investormi z regiónu CEE (Central and Easten Europe) najpreferovanejším mestom pre investície Varšava. Hlavné mesto Poľska ale obstálo aj v rámci regiónu EMEA, nakoľko investori mu priradili deviatu priečku.

Spomedzi metropol krajín V4 tak práve Varšava dosiahla u investorov zameraných na investície do realít najvyššie hodnotenie. Podľa výsledkov prieskumu CBRE najväčší záujem európskych investorov (až 35 percent) smeruje aj naďalej ku kancelárskym nehnuteľnostiam.

* Realitné fondy pre kvalifikovaných investorov:

  • Kvalifikovaní investori – ide o investorov, ktorí majú vzdelanie a/alebo praktické skúsenosti v oblasti investovania a voľný kapitál v zákonom požadovanej výške
  • Výška investície – pri fondoch kvalifikovaných investorov zákon hovorí o minimálnom vklade 125 tisíc eur
  • Vyššie výnosy – správcovia fondov kvalifikovaných investorov majú voľnejšie ruky pri rozhodovaní o investíciách, vďaka tomu ich výnosy prekonávajú fondy určené pre širokú verejnosť
  • Realitné fondy - obľúbeným typom aktíva, na ktorý sa fondy kvalifikovaných investorov zameriavajú, sú reality. Okrem kúpy a predaja nehnuteľností zastrešujú aj ich prenájom a správu, neplnia tak len úlohu investora, ale aj property manažéra.
Eva Sadovská

Ekonomická analytička nadnárodnej investičnej spoločnosti WOOD & Company. Predtým pôsobila o. i. ako vedúca analytička Poštovej banky. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave – odborov matematická pravdepodobnosť a štatistika, finančná a poistná matematika.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora