„Momentálne bolo vydané rozhodnutie o predĺžení predčasného užívania hotela v súlade so záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu, ktorý umožnil predčasné užívanie na dobu určitú, na dobu piatich mesiacov od začiatku realizácie zmeny fasády,“ uviedol na brífingu starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Stavebný úrad tým zároveň zamietol iný návrh, ktorým stavebník žiadal o predĺženie tohto užívania až do doby celkovej kolaudácie hotela.

S prácami stále nezačali 

Kolaudačné konanie bolo totiž vo februári tohto roka prerušené a hotel stále nie je skolaudovaný. Avšak s prerušením kolaudačného konania sa musí mestská časť vysporiadať aj s protestom prokurátora.

Podľa neho sa stavebný úrad nezaoberal predmetnou vecou svedomite a zodpovedne a v jeho rozhodnutí o prerušení konania absentujú odôvodnenie rozhodnutia.

Hotel Danube fasádu upraviť nestihol, no zavrieť nemusel. Predĺžili mu lehotu

Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava Zdroj: Maňo Štrauch

„Neviem, čo bude o päť mesiacov. Verím, že stavebník dodrží slovo a v súlade so stanoviskom pamiatkarov zmení fasádu,“ odpovedal na otázku, čo nastane v prípade, že stavebník päťmesačnú lehotu nedodrží.

Nezodpovedanou otázkou tiež zostáva, kedy stavebník s prácami začne. Isté je len to, že niekoľko týždňov je fasáda hotela zo strany Hviezdoslavovho námestia pod lešením, s prácami sa doteraz nezačalo.

Na margo výzvy trojnásobného poslanca Martina Borguľu, ktorý sa v komunálnych voľbách uchádza o post staromestského starostu, aby hotel uzatvoril, ak nebolo jeho predčasné užívanie predĺžené, starosta skonštatoval, že takúto právomoc stavebný úrad nemá.

„Starostu a stavebný úrad vyzývam, aby ihneď zakročil a ak nevydal predĺženie na užívanie hotela, aby za pomoci zložiek, ktoré sú na to určené, ešte dnes zasiahol a tento hotel zostal zatvorený,“ vyzval v pondelok M. Borguľa, ktorý sa pre médiá vyjadril dve hodiny pred brífingom, ktorý mal v rovnaký deň R. Števčík.

M. Borguľa, ktorý už v minulosti na fasádu upozorňoval, sa obáva aj toho, aby sa celý prípad po víkendových voľbách „neututlal“.

Padlo aj trestné oznámenie

Starosta však v súvislosti so stavebným a kolaudačným konaním hotela podal zároveň na poslanca M. Borguľu trestné oznámenie. Odôvodňuje to tým, že mal získať informácie o tom, že poslanec sa dopustil korupčného správania.

„Rozhodol som sa podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Verím, že polícia prípad vyšetrí,“ zdôraznil R. Števčík.

Hotel Danube fasádu upraviť nestihol, no zavrieť nemusel. Predĺžili mu lehotu

Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava Zdroj: Maňo Štrauch

Na otázku, čím sa mal poslanec takéhoto údajného konania dopustiť, sa starosta bližšie vyjadriť odmietol. „Nechcel by som ovplyvňovať alebo mariť vyšetrovanie,“ poznamenal R. Števčík, ktorý vypovedal pred vyšetrovateľom. Bližšie nechcel špecifikovať ani sumu, o ktorú malo ísť, podľa neho sa ale pohybovala v státisícoch eur.

Údajné korupčné správanie M. Borguľa dôrazne odmieta. „Netuším, o akých peniazoch hovorí. Domnievam sa, že má možno na mysli sumu, o ktorú príde on osobne v prípade, že by sa hotel zatvoril,“ uviedol v reakcii M. Borguľa.

Konanie a ohováranie zo strany starostu označuje za smutné a vágne, dôvod trestného oznámenia za nekonkrétny, ktorým sa len súčasný šéf staromestskej samosprávy snaží odvrátiť pozornosť od podstaty veci. Ďalšie kroky bude zvažovať až po získaní konkrétnejších informácií, nevylučuje ani právne kroky.