Novú odletovú halu na popradskom letisku postaví spoločnosť ZIPP Bratislava za 2,623 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Oproti pôvodnej predpokladanej cene stavebných prác je to menej o takmer 177-tisíc alebo vyše šesť percent.

Stavebná spoločnosť získala zákazku vo verejnej súťaži spomedzi osemnástich predložených ponúk. Novú halu zaplatí štát formou dotácie od ministerstva dopravy, ktoré vlastní 97,6 percenta akcií.

Výstavba by mala podľa podmienok súťaže vyhlásenej v marci trvať osem mesiacov od uzatvorenia zmluvy so zhotoviteľom, teda do konca februára budúceho roka. Firma ZIPP Bratislava vybudovala nový terminál aj na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave.

Odletová hala na popradskom letisku na ploche 2 120 štvorcových metrov bude nadväzovať zo severovýchodu na existujúcu príletovú halu postavenú v roku 2008. Súčasťou investície je aj stavba parkoviska s 287 miestami a priľahlej manipulačnej plochy.

Halu popradského letiska postaví ZIPP

Odletová hala doplní existujúcu budovu o jeden funkčný i architektonický celok s ucelenou prevádzkou, technologickým vybavením i požadovaným priestorom pre vybavenie cestujúcich. Jej stavba sa preto uskutoční ako jednopodlažná prístavba k príletovej hale.

„Novostavba odletovej letiskovej haly bude po dokončení spĺňať kritériá schengenského protokolu a tiež požiadavky colných, pasových a bezpečnostných orgánov vyplývajúce z medzinárodných predpisov. Zároveň bude riešiť rozšírenie okamžitej kapacity a zvýšenie komfortu cestujúcich," informovalo Letisko Poprad - Tatry ešte pri vyhlásení súťaže.

Súčasná odletová hala nemá dostatočnú kapacitu na vybavenie bežných dopravných lietadiel so 180 cestujúcimi a neumožňuje oddeliť vybavovanie cestujúcich do schengenských krajín a mimo schengenu.

Vlani vybavilo popradské letisko 30 755 cestujúcich, čo bolo o štvrtinu viac ako v roku 2011. Aktuálne nemá žiadne pravidelné lety, v letnej sezóne vybavuje charterové lety do Bulharska a Turecka.

Foto – Letisko Poprad - Tatry