Spoločnosť Hoss Corp patriaca hokejistovi Mariánovi Hossovi predložila štátnym orgánom na schválenie projekt na golfový a športovo-rekreačný areál na brehu Váhu v Trenčíne. Päťhektárový areál plánuje vybudovať na neupravenom záplavovom území pri hrádzi, ktoré je dnes obľúbenou rekreačnou zónou Trenčanov. Investorovi mesto požičalo pozemky na 70 rokov s možnosťou ich získania zámenou za investíciu. Schváleniu zo strany mesta a podpisu primátora Richarda Rybníčka predchádzali búrlivé diskusie a nesúhlas obyvateľov mesta.

Projekt má nadväzovať na už fungujúce Hoss Sport Center na opačnej strane hrádze na Karpatskej ulici na sídlisku Noviny. Hossova firma tam prevádzkuje tenisové kurty, multifunkčné ihrisko a tréningové golfové odpalisko. Teraz pri ňom chce vybudovať deväťjamkové golfové ihrisko na ploche vyše 45-tisíc štvorcových metrov, športovo-rekreačný areál na ploche päťtisíc štvorcov a parkovisko na ploche takmer 1 200 m2.

Golfový areál má byť otvorený pre verejnosť a nielen pre profesionálov. Zázemie bude mať v súčasnom Hoss Sport Centre. V druhej časti majú byť detské ihrisko, ihriská pre plážový volejbal, futbal, petang, kyslíková dráha, piknikové miesta na grilovanie, terasy na opaľovanie a oddych. Podmienkou mesta pre požičanie pozemkov je investícia minimálne jedného milióna eur, z toho minimálne stotisíc má ísť na športovo-rekreačný areál a verejné parkovisko, ktoré musí vybudovať do konca septembra 2014. Na golfové ihrisko má čas tri roky od získania stavebného povolenia. Do roka od kolaudácie oboch areálov môže investor požiadať o bezodplatnú zámenu, teda pozemky získa do vlastníctva len za to, že ich zhodnotil.

Firma Mariána Hossu žiada povolenia na golf

Práve táto možnosť sa občanom nepáčila, keďže mesto príde o pozemky bez súťaže. Radnica oponovala, že pred ponukou od Hoss Corp nikto neprejavil záujem rozvíjať túto lokalitu. Firmu známeho hokejistu označila za spoľahlivého podnikateľa, ktorý si plní záväzky voči mestu. Na diskusiách organizovaných k rozvoju lokality aj ku konkrétnemu projektu boli najčastejšími argumentami proti golfovému ihrisku to, že obyvatelia stratia prístup k rieke a obmedzí aj rybárov. Odborníci tiež poukazovali na to, že v záplavovom pásme nie je možné používať hnojivá, bez ktorých nie je prevádzka golfového ihriska možná a že sa nachádza v ochrannom pásme povodia.

Prevádzkovateľ ihriska síce musí umožniť rybárom prístup na stanoviská, tí sa však obávajú o bezpečnosť pri odpaľovaní loptičiek. Pochybujú tiež, že ľudia sa vydajú k rieke počas prevádzky ihriska, aj keď nebude oplotené. Napriek deklarovanej otvorenosti celého areálu pre verejnosť hovoria aktivisti o privatizácii verejného priestranstva.

Záujem vybudovať v lokalite golfové ihrisko mala firma Hoss Corp už v roku 2008, keď spúšťala výstavbu športového centra. Zámer vysvetľuje tým, že v Trenčíne zatiaľ žiadne nie je a najbližšie je v Piešťanoch. Mestské zastupiteľstvo schválilo pôžičku a zámenu pozemkov tento rok vo februári. Investor počíta so začiatkom výstavby koncom roku a dokončiť ho plánuje v lete budúceho roku.

Titulné foto – Hoss Sport Center

Nákres – Hoss Corp