Spoločnosť pred pád dňami predstavila úradom zámer, ktorý nesie názov Optimalizácia horských dopravných zariadení a dopravy na Štrbskom Plese. Jeho cieľom je zmodernizovať celé stredisko. „Účelom navrhovanej činnosti je zníženie intenzity individuálnej osobnej automobilovej dopravy v rámci Štrbského Plesa a jej sústredenie do priestorov centrálneho parkoviska, priblíženie služieb lyžiarskeho strediska k existujúcim staniciam verejných dopravných prostriedkov,“ píše sa v zámere.

Zvyšovanie kapacity

Zmeny odôvodňuje akciovka nerovnomerným využívaním strediska. „V lyžiarskom stredisku na Štrbskom Plese je v súčasnosti prevažná väčšina služieb pre návštevníkov koncentrovaná na relatívne malom priestore v okolí údolnej stanice 4-SLD Solisko, okolí mostíkov a areálu FIS. Takéto kumulovanie služieb spôsobuje zvyšovanie záťaže územia, znižovanie kvality prostredia a pocitu komfortu,“ odôvodňujú v zámere.

Podľa predkladateľa zámeru sa návštevníci snažia dopraviť k lanovke vlastným autom. „Parkovacie miesta v tomto priestore sú preplnené a nedostatočné. Pri pokladniach a v nástupnom mieste do strediska - pri sedačkovej lanovke sa vytvárajú rady,“ píše sa v zámere.

Akciovka chce tieto problémy vyriešiť vytvorením troch lanoviek, ktoré by zachytávali lyžiarov už na záchytnom parkovisku v centre Štrbského Plesa. Lanovka s označením Kempinski by mala začínať v centre osady. Podľa predložených zámerov má byť pozemná (dĺžka 766 metrov), alebo kabínková (468 metrov). Nadväzovať na ňu majú sedačkové lanovky Trigan (1 211 metrov) a FIS (447 metrov).

Miliónová investícia

V prípade pozemnej lanovky hovorí navrhovateľ o lanovke bez obsluhy. „Navrhuje sa, aby sa lanovka automaticky prevádzkovala bez obsluhy vozidla, jazda vrátane jej zrýchlenia, spomalenia a priblíženia je plne automatická. Jazda bude spustená na požiadanie ako vo výťahu alebo operátorom, ktorý môže byť umiestnený v hoteli Grand Hotel Kempinski High Tatras,“ píše sa v zámere.

Nemá však zostať len pri lanovkách. Akciovka chce vytvoriť šesť nových zjazdoviek. Nesú označenie: Krivánska, traverz Koska, odjazd Furkotka, Mlynická, Helios a Generál. Nové možnosti lyžovania má zabezpečovať nový zasnežovací systém, ktorý predpokladá vytvorenie novej vodnej nádrže. Investor okrem toho predpokladá vytvorenie novej reštaurácie Koliba – Trigan.

Celkovo by sa v okolí Štrbského Plesa mali rozšíriť zjazdovky o niečo vyše 4,1 kilometra, čo predstavuje niečo viac ako 190-tisíc štvorcových metrov. Investor hovorí o tom, že investície pomôžu odľahčia celé stredisko. „Navrhovanou optimalizáciou horských dopravných zariadení vytvoria sa nové nástupné miesta, dosiahne sa zlepšenie dopravnej situácie v stredisku, zníži sa pohyb motorových vozidiel jednodenných návštevníkov v intraviláne Štrbského Plesa, odľahčí sa doprava v najsevernejšie položenej časti osady,“ píše sa v zámere.

Celkové náklady vyčíslila akciovka na 23,7, resp. 25,1 milióna eur. So stavebnými prácami by chceli na Štrbskom Plese začať v roku 2019, termín dokončenia je naplánovaný o dva roky neskôr. Či to stihnú je otázne. Spoločnosť 1. Tatranská akciová spoločnosť totiž vedie dlhoročný spor Lesoochranárskym združením Vlk, ktorý sa týka práve výstavby nových zjazdových tratí na Štrbskom Plese.

Otázny postoj ochranárov

Problém je ten, že plány spoločnosti zasahujú Mlynickú dolinu a Furkotskú dolinu s piatym stupňom ochrany. Navyše, koncom júla rozhodol Najvyšší súd o to, že udelenie výnimky bude musieť rozhodnúť okresný súd. „Musíme sa jasne rozhodnúť, či chceme na tomto území národný park pre prírodu a ľudí, alebo ‚lunapark‘, ktorým sa Tatranský národný park stáva,“ napísal podľa Denníka N Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí.

Za spoločnosťou 1. Tatranská akciová spoločnosť stojí finančník Roman Weck. Aj keď vo veľkom spolupracuje s holdingom Tatry Mountain Resorts, k väzbám s J&T sa nehlási. „Spolupráca s TMR je veľmi úzka, ale Webis je samostatná spoločnosť, ktorá nemá nič s J&T, žiadne prepojenie, ani kapitálové, ani vlastnícke,“ zdôraznil ešte v roku 2010 R. Weck. Finančník pritom patrí medzi akcionárov TMR.