Mestská časť i pamiatkari v tejto súvislosti poukazujú na rozhodnutie stavebného úradu za bývalého vedenia, ktorým nebol stavebník zaviazaný k termínu začiatku stavebných prác tak, ako sa uvádza v záväznom stanovisku pamiatkového úradu.

To sa malo premietnuť do rozhodnutia stavebného úradu o predĺžení platnosti predčasného užívania hotela, problémom však podľa kompetentných je, že sa dostalo len do odôvodnenia, vo výrokovej časti rozhodnutia chýba. Povolenie tak má platiť podľa mestskej časti „prakticky na neobmedzený čas“.

Zviazané ruky kompetentných

Medzičasom Okresný úrad (OÚ) Bratislava ako druhostupňový nadradený orgán hotel skolaudoval, avšak s výnimkou fasády.

Rozhodnutie staromestského stavebného úradu ako prvostupňového stavebného úradu je pritom stále platné. „Dikcia rozhodnutia stavebného úradu umožňuje vlastníkovi zjavnú (dočasnú?) nečinnosť vo veci zmeny fasády hotela bez toho, že by tým porušoval podmienky rozhodnutia,“ uviedol Karel Prášek, poverený vedením KPÚ Bratislava.

Rozhodnutie zároveň podľa neho nedovoľuje pamiatkarom zasahovať či postihovať vlastníka. Ten totiž dosiaľ predmetné rozhodnutie stavebného úradu neporušil a stále má reálnu možnosť podmienky rozhodnutia naplniť.

Časový horizont, dokedy by mohlo dôjsť k zmene súčasného stavu, si netrúfa odhadnúť. Podľa pamiatkarov sa nedá vylúčiť ani to, že s fasádou začne stavebník niečo robiť, až keď dôjde „ku kritickému zhoršeniu stavebno-technického stavu“.

S fasádou hotela Danube nezmôže nič mestská časť ani pamiatkari

Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava Zdroj: Maňo Štrauch

Zviazané ruky má podľa hovorcu Starého Mesta Mateja Števoveho aj mestská časť. „V tejto chvíli sme vyčerpali všetky možnosti, ktoré sú v kompetencii stavebného úradu. Kým stavebník nezačne z vlastnej vôle upravovať fasádu, nemôžeme nič robiť,“ skonštatoval.

Mestská časť nemá od stavebníka informácie o tom, či a kedy chce uviesť fasádu do stavu v súlade so stanovisko KPÚ. „Nie je vylúčené, že v budúcnosti sa pokúsime s vlastníkom budovy stretnúť a presvedčiť ho, aby túto fasádu zmenil,“ doplnil M. Števove.

K náprave vyzvala majiteľa začiatkom tohto roka aj bratislavská mestská komisia pre cestovný ruch. Žiadnu odpoveď doteraz nedostala.

Jej predsedníčka a bratislavská mestská poslankyňa Soňa Svoreňová považuje celú situáciu za „nešťastnú, priam škandalóznu“.

„Komisia cestovného ruchu si stále stojí za svojím názorom, že hotel s takouto fasádou by nemal fungovať a mal by brať na vedomie rozhorčenie z nevhodného vizuálu pre okraj historického centra,“ povedala S. Svoreňová s tým, že hlavné mesto nepotrebuje, aby hotely fungovali na hrane zákona. Dodala tiež, že možnosti bratislavských mestských poslancov sú v tejto chvíli vyčerpané.

Vlastník dlhodobo mlčí

Vlastník hotela sa k celej veci odmieta dlhodobo vyjadriť. „Vlastník hotela sa k otázkam nebude vyjadrovať,“ zopakovala Elena Segečová, zástupkyňa developera, spoločnosti Sitno Holding Real Estate.

Zmena fasády hotela bola súčasťou povolenia na predčasné užívanie hotela. Pôvodné kolaudačné konanie totiž stavebný úrad za bývalého starostu Starého Mesta Radoslava Števčíka vo februári 2018 prerušil a vydal rozhodnutie o predčasnom užívaní hotela. Hotel podľa neho nemal byť skolaudovaný dovtedy, kým sa nezmení jeho fasáda.

S fasádou hotela Danube nezmôže nič mestská časť ani pamiatkari

Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava Zdroj: Maňo Štrauch

Voči rozhodnutiu sa investor odvolal, zákonnosť postupu mestskej časti preverovala okresná prokuratúra. Spis sa neskôr dostal na OÚ Bratislava, ktorý vyhovel protestu prokurátora a rozhodnutie staromestského stavebného úradu zrušil.

Súčasné vedenie Starého Mesta chcelo napraviť „vytknuté chyby“ bývalého vedenia a žiadalo navrátenie spisu. Investor však požiadal OÚ Bratislava o atrahovanie spisu, teda aby o danej veci rozhodol okresný úrad, nie stavebný úrad v Starom Meste. Okresný úrad vydal rozhodnutie o kolaudácii, fasádu z predmetu kolaudácie však vyňal.