Väčšina českých firiem (83%) predpokladá, že v nasledujúcom roku budú potrebovať rovnakú výmeru kancelárií ako v súčasnosti. Pri hľadaní nových priestorov je pre ne najdôležitejšia spokojnosť a dobré pracovné prostredie, dostupnosť parkovacích miest a lokalita v blízkosti významnej komunikácie. Najdôležitejšou stratégiou šetriacou náklady pre české spoločnosti je úspora energií.

Vyplýva to z prieskumu „Skanska Office Index,“ ktorý stavebná spoločnosť pravidelne ročne uskutočňuje na nájomnom kancelárskom trhu v Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Dve tretiny oslovených firiem v Poľsku sa nazdávajú, že výmera ich kancelárskych priestorov ostane nasledujúcich 12 mesiacov taká istá.

Expandovať zamýšľa 22 %, pričom vlani toto číslo predstavovalo tretinu. Podobne menej početnejšie rozširovanie predpokladajú aj maďarské firmy (15 %). Najmenej nájomcov, ktorí si myslia, že budú potrebovať väčšie priestory je v ČR (12 %).

Respondenti vo všetkých troch krajinách sa nazdávajú, že počet ich zamestnancov v kanceláriách sa v najbližšom roku nezmení. V ČR len 16 % predpokladá, že tento počet vzrastie. V takmer tretine firiem u našich západných susedov pripadá na jedného zamestnanca výmera 8 – 11 m2, 20 % nájomcov má k dispozícii 12 – 16 m2/zamestnanca a 13 % viac ako 16 m2. 

Zatiaľ čo české a poľské firmy pri hľadaní priestorov uvádzajú, že sa rozhodujú najmä podľa spokojnosti s pracovným prostredím, najdôležitejším kritériom v Maďarsku je výška nájomného a finančné podmienky. Ďalšími dôležitými faktormi sú aj náklady na energie a parkovacie miesta.

Z prieskumu tiež vyplýva, že vnímanie vývoja v konkrétnom odvetví firmy sa výrazne zhoršilo vo všetkých troch krajinách v porovnaní s minulými rokmi. Len 54 % (v roku 2008 66 %) oslovených v ČR hodnotí situáciu ako expandujúcu. Najoptimistickejšie, aj napriek výraznému poklesu, sú spoločnosti v Poľsku (68 %, 89 % v 2008), v Maďarsku by stav odvetvia opísalo ako expandujúci len 29 % (55 % vlani).