Práce na vedecko-výskumno-inovačnom centre na bratislavskej Patrónke pod názvom Eset Campus pokračujú podľa plánu. Ambiciózny projekt slovenskej IT spoločnosti Eset vyrastie na pozemku v areáli bývalej Vojenskej nemocnice, ktorý firma vlastní od roku 2017. Jeho súčasťou sú verejné priestory, športová infraštruktúra, auditórium a rezidenčná výstavba.

Likvidácia odpadov

„Skončili tam práce súvisiace s likvidáciou odpadov, aktuálne pracujeme na príprave pozemku pre výstavbu, vrátane získavania všetkých potrebných povolení,“ povedal pre TREND hovorca spoločnosti Peter Blažečka s tým, že z časového hľadiska prípravy návrhu nemali pandemické obmedzenia na projekt zásadný vplyv. Skúsenosti z nej však priniesli nový pohľad na organizáciu pracovného prostredia, čo riešia zrejme všetky firmy. Tieto nové požiadavky budeme analyzovať a určite aj reflektovať v budúcom kampuse, dodal.

Návrh urobia zahraniční architekti

Podľa informácií zo stránky projektu z novembra minulého roka, sídlo a kampus navrhne popredné architektonické štúdio Bjarke Ingels Group (BIG). To má ako referenčné projekty centrály spoločnosti Google v USA a Spojenom kráľovstve i inkubátor automobilky Toyota Woven City v Japonsku. V uplynulých mesiacoch doplnil Eset autorský tím o lokálneho architekta a viacerých medzinárodných špecialistov z rôznych oblastí. Vizualizácie budúceho výskumno-vývojového centra plánuje Eset prezentovať verejnosti vtedy, keď budú preverené a prediskutované aj s príslušnými inštitúciami a úradmi všetky zásadné otázky týkajúce sa projektu.

Eset Campus

2021 dizajn a povoľovacie procesy

2024 začiatok výstavby

2026 ukončenie výstavby

2027 otvorenie

PRAMEŇ: esetcampus.com

Z pohľadu budúcich funkcií kampusu pokračujú rokovania so zástupcami akademickej a vedeckej obce. Ich cieľom je podľa P. Blažečku hlbšia integrácia do vedecko-technologického klastra, ktorý v Bratislave plánujú špičkové vedecké a vzdelávacie inštitúcie. TREND sa obrátil v tejto súvislosti na Slovenskú technickú univerzitu (STU) a Slovenskú akadémiu vied (SAV), ktorá má na Patrónke vlastný areál a chce ho zmodernizovať. Do konca roka by chcela vyhlásiť verejnú medzinárodnú architektonickú súťaž. V pláne sú parkové úpravy a nový pavilón.

CEVIS je v štádiu prípravy

STU je koordinátorom projektu Centra vedy, inovácií a spolupráce (CEVIS), ktorý iniciovala spolu s Univerzitou Komenského a SAV. CEVIS má potenciál vytvoriť v Bratislave zónu špičkovej vedy a výskumu, ktorá vychádza napríklad z potreby zlepšiť kvalitu vedeckej základne či prepojiť akademický sektor s podnikateľský. Projekt je v rannom štádiu, priblížil hovorca STU Juraj Rybanský. Predbežne sa počíta s čerpaním financií z Plánu obnovy a v prípade potreby nie je vylúčená výstavba. Tretím zakladateľom CEVIS je Univerzita Komenského v Bratislave.

CEVIS by sa podľa predbežných plánov rozprestieral v piatich polygónoch lokalít medzi Mostom Lafranconi, Mlynskou dolinou, Patrónkou, Železnou studienkou po Rázsochy a centra mesta, kde sa v súčasnosti nachádzajú sídla, fakulty a vedecké pracoviská troch zakladateľských inštitúcií. Projekt centra je otvorený širokej spolupráci s ďalšími potenciálnymi partnermi.

Anketa
Potrebuje Bratislava špičkové vedecko-výskumné centrum?
  • 76%
  • 13%
  • 4%
  • 4%
  • 3%