Západočeský Cheb sa môže popýšiť priemyselnou budovou, ktorá bola certifikovaná ako najšetrnejšia na svete podľa štandardov BREEAM 2016 New Construction so známkou udržateľnosti „Outstanding“ a rekordným skóre 90,68 percenta. Ide o hlavné distribučné centrum nemeckého online predajcu REAL digital, ktorého investorom bola skupina Accolade a staviteľom spoločnosť Panattoni. Halu postavili na brownfielde bývalého areálu strojární. „Máme v Chebe najekologickejšiu halu pre moderný priemysel na celom svete. V našom portfóliu hrá zásadnú úlohu aj vysoký podiel regenerácie starých brownfieldov s dlhou priemyselnou tradíciou,“ povedal Milan Kratina, CEO Accolade. Zároveň prezradil, že podobný projekt sa chystá aj na Slovensku.

Unikátne hospodárenie s vodou

Budova v českom Chebe s rozlohou 27-tisíc metrov štvorcových má najimpozantnejšie parametre v oblasti nakladania s vodou. Vďaka unikátnemu systému splachovanie toaliet dažďovou vodou sa podarilo oproti priemyselnému štandardu znížiť spotrebu pitnej vody až o 84 percent. Hala je ďalej vybavená inteligentným LED osvetlením, meraním a optimalizáciou spotreby energie či exteriérovými žalúziami, ktoré významne šetria energiu potrebnú na klimatizáciu. To všetko sa podieľa na znížení spotreby energie o 56 percent a uhlíkovej stopy o 58 percent.

Realizátori tohto projektu uvádzajú, že všetky zvolené stavebné materiály prešli výberom s prihliadnutím na ekológiu a zásady udržateľnej výstavby. K vysokému hodnoteniu pri certifikácii BREEAM 2016 New Construction údajne prispela aj tzv. kvalita vnútorného prostredia, ktorá zohľadňuje pracovné podmienky pre zamestnancov.

Vzor pre ďalšie projekty

Shamir Ghurma, riaditeľ certifikačnej spoločnosti BREEAM, ocenil víziu investora a tvorcov novej haly. Pri realizácii ekologicky udržateľnej stavby s takým vysokým skóre podľa neho nestačí zamerať sa len na jednu oblasť, ale je potrebné sledovať všetky dohromady. „Celý tím môže byť právom hrdý na tento úspech, ktorý je vzorom pre ďalšie projekty nielen v Českej republike, ale aj po celom svete,“ dodal.

Pavla Sovičku, generálneho riaditeľa Panattoni pre ČR a Slovensko teší, že v Česku budujú ekologicky najšetrnejšie budovy sveta. Do ich portfólia totiž patrí aj budova Amazonu v obci Dobrovíz pri Prahe, ktorá v čase svojho dokončenia mala takisto najvyššie hodnotenie podľa certifikácie BREEAM.

„Budova distribučného centra v Panattoni Parku Cheb South nastavila latku v oblasti udržateľnej výstavby s rekordným skóre cez 90 percent veľmi vysoko,“ podotkol ešte P. Sovička. Verí, že čoskoro sa nájde ďalšia, ktorá túto latku ešte prekoná.