Z nich vzišlo pätnásť nominácií . Víťazi jednotlivých kategórií budú predstavení na slávnostnom odovzdávaní cien v októbri.

Porota v zložení Juri Troy (Rakúsko), Andrzej Marcin Bulanda (Poľsko), Jan Šépka (ČR), Michal Krištof (ČR) a slovenskí zástupcovia Irakli Eristavi, Ilona Németh a Juraj Sumbal určila nominácie v piatich kategóriách. V tomto ročníku ostala bez nominácie kategória Obytných budov, do ktorej nebol prihlásený minimálny predpísaný počet prihlášok, čo je šesť.

Predseda poroty J. Troy uviedol, že hodnotiacim kritériom pri výbere nebol vonkajší dizajn budov, ale holistický pohľad – čiže celkový koncept stavby, jej udržateľnosť, zasadenie do kontextu okolia, či možný sociálny dosah. Porote podľa J. Troya okrem absencie obytných budov chýbalo väčšie zastúpenie verejných stavieb.

V kategórii Rodinné domy sú tri nominácie. Je to Dom v dome od architekta Martina Jančoka (ateliér PLURAL), ktorý sa nachádza v Bernolákove pri Bratislave. Druhú nomináciu má Dom pri jazere pri Vojke nad Dunajom od archtitekta Petra Jurkoviča (ateliér JRKVC). Nominovaný je aj Víkendový dom pri bratislavskom Vlčom hrdle od Henricha Korca a Ladislava Juríka (ateliér a3um).

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

Dom v dome - Martin Jančok Zdroj: Daniela Dostálková

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

Dom pri Jazere - Peter Jurkovič Zdroj: Peter Jurkovič

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

Víkendový dom Vlčie hrdlo - a3um Zdroj: Tomáš Manina

Kategória Občianske a priemyselné budovy má dve nominácie. Prvou je Poľovnícky dom pri obci Kuchyňa na Záhorí od autorov Tomáša Auxta, Petra Kožuška, Mira Hrušovského a Petra Hudača (ateliér Pantograph). Druhou stavbou je Castellum Café na Nitrianskom hrade od Martina Dulíka, Mareka Šumichrasta a Lívie Dulíkovej.

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

Poľovnícky dom - Pantograph Zdroj: Lívia Štokingerová

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

Castellum Cafe - Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková Zdroj: Dano Veselský

V kategórii Obnova a prestavba je nominovaná prestavba synagógy v Lučenci na multikultúrne priestory od Zsolta Pappa a kolektívu (projektová kancelária Proart). Druhú nomináciu má rekonštrukcia meštianskeho domu na Trojičnom námestí v Trnave od ateliéru Vallo Sadovsky Architects. Tretiu nomináciu má rekonštrukcia Starej synagógy v Bardejove od autorov Petra Gomboša, Jána Krcha a Tomáša Luptáka.

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

Prestavba synagógy v Lučenci - Proart Zdroj: Tibor Škandík

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

Rekonštrukcia meštianskeho domu - Vallo Sadovsky Zdroj: Tomáš Manina

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

Stará synagóga v Bardejove - Ján Krcho, Peter Gomboš, Tomáš Lupták Zdroj: Ján Krcho

Kategória Interiér má až štyri nominácie. Prvú má Rekonštrukcia bytu v bývalom kláštore v Trnave od Petra Jurkoviča (ateliér JRKVC). Druhú má interiér bistra Fach v Bratislave od architektov Iľju Skočeka a Martina Skočeka. Nominovaný je aj Byt S v Bratislave od ateliéru Toito (Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szöke). Štvrtú nomináciu má Čínska reštaurácia Jasmín na Židovskej ulici v Bratislave od ateliéru Vallo Sadovsky Architects.

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

Rekonštrukcia bytu v kláštore - Peter Jurkovič Zdroj: Peter Jurkovič

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

FACH - Iľja Skoček, Martin Skoček Zdroj: Peter Jurkovič

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

Byt S - Toito Zdroj: Katarína Príkopská

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

Čínska reštaurácia Jasmín - Vallo Sadovsky Zdroj: Nicole Lieskovská

V kategórii Exteriér je nominovaný objekt UWO v Piešťanoch, ktorý vzišiel zo študentského workshopu od kolektívu autorov. Druhú nomináciu má Obnova časti Námestia Slobody v Prievidzi od autorov Mariana Trcku, Branislava Lackoviča a Jaroslava Tarajčáka (txt architekti). Tretiu nomináciu má už v kategórii Občianskych a priemyselných stavieb nominované Castellum Café v Nitre.

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

UWO - kolektív autorov Zdroj: Anna Horčinová

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

Obnova časti Námestia Slobody - txt architekti Zdroj: Branislav Lackovič

Dnes večer ocenia najlepšiu architektúru, pozrite si nominácie na CEZAARA

Castellum Cafe Zdroj: Dano Veselský