Spoločnosť Danubia Invest plánuje na brehu Dunaja postaviť na ploche 220 hektárov aquapark, prístav s klubmi pre vodné športy, ihriská, nové cyklotrasy, rekreačné bývanie a prírodovedný park. Počas desiatich rokov príprav do projektu investovala takmer 10 miliónov eur. Pozemky má prenajaté od štátneho podniku Vodohospodárska výstavba do roku 2106.

Projekt mal pôvodne obsahovať aj golfové ihrisko, čo by si však vyžiadalo zmenu územného plánu. Investor preto prvý zámer zredukoval a súčasný projekt predstavil na jeseň 2013. O rok získal kladné záväzné stanovisko mesta, proti ktorému následne podal protest prokurátor. Mesto ho stále posudzuje.

Zrušenie záväzného stanoviska žiadala aj mestská časť. O projekte tvrdí, že je v rozpore s územným plánom a rozhodnutiami vlády o športovo-rekreačnom využití lokality. Podľa nej je zameraný na výstavbu objektov na dočasné bývanie a požadovaná funkcia športu a rekreácie je skôr doplnková.

S takýmto odôvodnenám čunovský stavebný úrad zamietol aj žiadosť investora o územné rozhodnutie. Danubia Invest sa proti tomu odvolal, Okresný úrad Bratislava rozhodnutie mestskej časti zrušil a rozhodovanie prevzal na seba.

Starostka Čunova Gabriela Ferenčáková pre TREND Reality povedala, že mestská časť sa proti územnému rozhodnutiu odvolá. Rozhodnutie je podľa mestskej časti v rozpore s územným plánom.

Starostka tiež spochybňuje formuláciu rozhodnutia, ktoré obsahuje iba zoznam objektov bez ich bližšieho popisu. „Najväčším nedostatkom je, že vôbec nerieši dopravu,“ dodáva G. Ferenčáková.

Starostku tiež pobúrilo, že si investor u Vodohospodárskej výstavby vybavil povolenie na prejazd vozidiel a stavebných mechanizmov cez medzinárodnú cyklotrasu na dunajskej hrádzi.

Danubia Park dostal prvé povolenie, Čunovo sa odvolá

Danubia Park - kluby vodných športov Zdroj: Danubia Invest

„Nikdy sme neboli proti výstavbe Danubia Parku, nie sme proti rekreácii a športu pre Bratislavu, ale sme proti charakteru navrhovanej výstavby. Oplotená obytná časť pre vyvolených neslúži k prospechu všetkých Bratislavčanov,“ vysvetľuje starostka.

Danubia Invest takéto výhrady odmieta a „zmenu športovo-rekreačného charakteru na luxusné bývanie pre horných desaťtisíc“ označuje za mýty, ktoré sa nezakladajú na pravde.

Čunovo spolu so susednými mestskými časťami Jarovce a Rusovce iniciovalo petíciu občanov proti výstavbe. Podpísalo ju vyše 3 500 ľudí. Mestu prišla aj petícia s takmer 8 500 podpismi žiadajúca schválenie výstavby Danubia Parku. Podľa starostky Čunova je za ňou investor.

Danubia Park dostal prvé povolenie, Čunovo sa odvolá

Danubia Park Zdroj: Danubia Invest