Finišujú aj práce na novej štvorjazyčnej cyklomape Aquavelo, informoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruch (OOCR) Šariš – Bardejov Radomír Jančošek, ktorá sa ako partner na projekte podieľa.

Projekt spája poľské a slovenské kúpeľné mestečká v slovensko-poľskom pohraničí. Patria medzi ne Bardejovské Kúpele, Krynica, Muszyna a Szczawnica.

Cyklotrasy v dĺžke 230 kilometrov. Dokončili slovenskú časť projektu Aquavelo

Aquavelo Zdroj: Paper Life

„Celá cyklistická trasa Aquavelo je označená jednotným spôsobom a doplnená prvkami drobnej architektúry. Projekt zahŕňal i výstavbu a modernizáciu lávok, odpočinkových cyklistických miest, osadenie informačných tabúľ, zvislého značenia, cyklostojanov, lavičiek a podobne. Infraštruktúru doplní cyklomapa, propagačné a informačné materiály a mobilná aplikácia. Projekt výstavby cyklookruhu, spájajúceho kúpeľné miesta hlavne v okolí doliny rieky Poprad, je zameraný na hospodárske oživenie hraničných častí Slovenska a Poľska. Cieľom je spoločný rozvoj bez vzájomnej konkurencie,“ vysvetlil R. Jančošek.

Zdôraznil, že slovensko-poľský projekt by mal vytvoriť konkurenciu vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe v rámci modernej liečebno-rehabilitačnej, rekreačnej a turistickej ponuky.

Cyklotrasy v dĺžke 230 kilometrov. Dokončili slovenskú časť projektu Aquavelo

Aquavelo Zdroj: Paper Life

Trasa prechádza podľa jeho slov cez najcennejšie územia z hľadiska prírody a krajiny. Zahŕňa významné pamiatky drevenej architektúry a pramene minerálnych vôd.

„Cyklistický chodník je vedený čiastočne po existujúcich trasách, vrátane EuroVelo, a čiastočne po dobudovaných trasách. Okruh sa v obci Hniezdne spája s iným okruhom, ktorý sa tvorí v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodná trasa okolo Tatier a významne zvýši dosah projektu a posilní pozitívny efekt spojený s rozvojom cezhraničného turistického produktu,“ dodal R. Jančošek.

Projekty a ich aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.