Do súťaže bolo prihlásených celkovo 108 diel, z ktorých medzinárodná odborná porota v zložení Lukáš Kordík, Štefan Moravčík, Ilona Németh, Antonín Novák, Roman Rutkowski, Jan Šépka a Juri Troy v júli nominovala do užšieho výberu sedemnásť z nich a následne určila víťazov.

V kategórii Rodinné domy získali cenu architekti Peter ŠercelAndrej Švec (ateliér a2š) za ich rodinný dom Pod kalváriou v obci Veľké Úľany. Základom ich koncepcie je citlivé reagovanie na polohu stavby a jej bezprostredné okolie. Formálne dom nechce ohúriť, ale vychádza z tvaroslovia vidieckej architektúry. Autori zachovali na pozemku vysoké stromy, pod ktoré dom usadili a ich koreňový systém chránia základovou doskou, na ktorej je objekt položený. Veľké presklenie na celej jednej strane domu jednak zabezpečuje dostatočné presvetlenie vnútra a je tiež situované smerom do záhrady a s výhľadom na atypickú kruhovú kalváriu na blízkom návrší.

CE.ZA.AR má víťazov. Pozrite si najlepšiu slovenskú architektúru

Rodinný dom pod Kalváriou - Peter Šercel, Andrej Švec. Zdroj: Tomáš Manina

CE.ZA.AR má víťazov. Pozrite si najlepšiu slovenskú architektúru

Zdroj: Tomáš Manina

Cenu v kategórii Bytové domy si odniesol ateliér Architekti.sk za bytové domy Avana v Stupave. Namiesto plánovanej sanácie výrobného a skladového objektu architekti navrhli novostavbu obytných domov s dostupným bývaním pre mladé rodiny na pôvodných pôdorysoch. Hlavná budova zaujme veľkorysými vysunutými balkónmi, ktoré tvoria samostatné vonkajšie obytné priestory. Tvar budovy určuje tiež hra s lodžiami a terasami. Parkovanie je upratané priamo pod budovu, čo šetrí priestor pre zeleň v okolí objektov. Detailom je rozmiestnenie stĺpov v suteréne, ktoré odkazujú na pôvodný názov objektov Avana.

CE.ZA.AR má víťazov. Pozrite si najlepšiu slovenskú architektúru

Bytové domy Avana - Matúš Polák, Martin Rezník, Silvia Kračúnová, Juraj Makový. Zdroj: Tomáš Manina

CE.ZA.AR má víťazov. Pozrite si najlepšiu slovenskú architektúru

Zdroj: Tomáš Manina

V kategórii Občianske a priemyselné budovy si cenu odniesol Richard Murgaš z ateliéru Uniform Architects za Materskú školu Guliver v Banskej Štiavnici. Škôlka vznikla prestavbou a dostavbou pôvodne plánovaného rodinného domu. Koncept budovy vznikal v priamej spolupráci s budúcou riaditeľkou škôlky. Zadanie znelo pretvoriť pôvodný objekt na škôlku za deväť mesiacov, čo sa nakoniec podarilo. Výsledkom je zariadenie, ktoré vnútornou štruktúrou citlivo reaguje na denný režim detí a okrem miestností na hry, stravovanie a spánok obsahuje aj telocvičňu, bazén i saunu. Prednú časť budovy otvára vstupný parter a v zadnej časti miestnosti pre denné aktivity ústia do záhrady s preliezkami.

CE.ZA.AR má víťazov. Pozrite si najlepšiu slovenskú architektúru

Materská škola Guliver - Richard Murgaš. Zdroj: Lukáš Rohárik

CE.ZA.AR má víťazov. Pozrite si najlepšiu slovenskú architektúru

Zdroj: Lukáš Rohárik

V kategórii Obnova a prestavba ocenenie získal Tomáš Bujna za Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach. Kostol sa nachádza vo výške 863 m.n.m. a je tak najvyššie položeným stredovekým kostolom na Slovensku. Preto má do činenia aj so špecifickými poveternostnými vplyvmi. Rekonštrukciu si vyžiadalo zavlhnuté vnútorné murivo a nevyhovujúci stav podlahy. Po odstránení zavlhnutých omietok a podlahy nasledovala kompletná rekonštrukcia interiéru siahajúca od položenia nových kamenných platní, očistenie empory, osadenia nového schodišťa a výroby lavíc až po detaily kovaní na dverách a návrh nových kľučiek.

CE.ZA.AR má víťazov. Pozrite si najlepšiu slovenskú architektúru

Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach - Tomáš Bujna. Zdroj: Stano Dubík

CE.ZA.AR má víťazov. Pozrite si najlepšiu slovenskú architektúru

Zdroj: Stano Dubík

Cenu v kategórii Interiér si odniesli Andrej OlahKatarína Labáthová za interiérové riešenie obchodu Slávica v Bratislave. Obchod s autorským dizajnom sa nachádza v parteri mestského paláca, ktorého priestor majiteľ ponúkol na dočasné využitie. Koncept interiéru vychádza z vyčistenia nánosov posledných desaťročí, predovšetkým odstránením vloženého medzistropu, čím priestor získava honosnú výšku a vzdušno. V stropnej časti autori zachovali patinu pôvodných náterov, do výšky fasádového okna priestor vybielili, čím vytvorili funkčný podklad pre prezentovanie výrobkov. Súčasťou interiéru je aj flexibilný a pohyblivý mobiliár.

CE.ZA.AR má víťazov. Pozrite si najlepšiu slovenskú architektúru

Obchod Slávica - Andrej Olah, Katarína Labáthová. Zdroj: Tomáš Manina

CE.ZA.AR má víťazov. Pozrite si najlepšiu slovenskú architektúru

Zdroj: Tomáš Manina

V kategórii Exteriér cenu získal kolektív autorov Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana Demovičová, Peter Lényi, Ondrej MarkoMarián Lucký za Prístrešok a lávku na Straníku pri Žiline. Hlavný prínos autorov je, že prenášajú tému tvorby verejných priestorov aj mimo mesto. Pre frekventovanú voľnočasovú lokalitu a miesto s dlhou históriou bezmotorového lietania a momentálne aj paraglidingu vytvárajú riadený prístup lávkou, čím sa neruší priestor vzdušných športov. Smerovanie lávky je ukončené pri prístrešku s výborným výhľadom. Projekt je súčasťou snahy autorov o oživenie architektonických súťaží pri verejných stavbách.

CE.ZA.AR má víťazov. Pozrite si najlepšiu slovenskú architektúru

Prístrešok a lávka na Straníku - Michal Marcinov, Peter Lényi, Ondrej Marko a kol. Zdroj: Jana Makroczyová

CE.ZA.AR má víťazov. Pozrite si najlepšiu slovenskú architektúru

Zdroj: Jana Makróczyová

Cenu verejnosti v hlasovaní denníka Hospodárske noviny získal ateliér Plusminus architects za interiér produkčného štúdia Framehouse v Bratislave.

CE.ZA.AR má víťazov. Pozrite si najlepšiu slovenskú architektúru

Framehouse - Maroš Fečík, Filip Kandravý Zdroj: Maroš Fečík

CE.ZA.AR má víťazov. Pozrite si najlepšiu slovenskú architektúru

Zdroj: pg

Špeciálne ocenenie Patrón architektúry za osobitný prínos k rozvoju architektonickej tvorby na Slovensku získali bývalý primátor Leopoldova Milan Gavorník a súčasná primátorka mesta Terézia Kavuliaková. O podobe novej radnice sa rozhodlo vo verejnej architektonickej súťaži za aktívnej podpory vedenia mesta. Vzhľadom na nedostatok súťaží pri verejných stavbách išlo o progresívny a inšpiratívny krok.