Výzvy na predkladanie ponúk na rekonštrukciu kaštieľa i revitalizáciu jeho záhrady zverejnili v piatok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Stavebné práce zahŕňajú celkovú obnovu barokového kaštieľa z druhej polovice 18. storočia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, jeho priľahlých pozemkov a záhrady.

V súčasnosti je objekt bez využitia v značne zanedbanom a zdevastovanom stave.

„Renovácia má priniesť funkčné využitie objektu ako nevýrobnej nebytovej stavby, slúžiacej ako environmentálne edukačné centrum,“ spresnil BSK v oznámení.

„Ekocentrum bude realizovať rôzne formy vzdelávacích a náučných programov pre žiakov, študentov a návštevníkov,“ dodal obstarávateľ.

Predpokladaná hodnota zákazky rekonštrukcie kaštieľa je stanovená na 2 210 364 eur bez DPH, suma 619 527 eur je odhadovaná čiastka na revitalizáciu záhrady.

Sadové úpravy sa týkajú viac ako polovice celkovej výmery areálu a riešia krajinno-architektonické prvky v súlade so zámerom prevádzkovania ekocentra. Zámerom projektu je vytvoriť okrem iného hernú lúku a suchú lúku na východnej strane kaštieľa.

Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 3. februára. BSK využije na investíciu eurofondové zdroje.

Zámer premeny nevyužitých objektoch národnej kultúrnej pamiatky (NKP) v bratislavskom Čunove na miesto regionálneho ekocentra so vzdelávacími aktivitami pre mládež podporili poslanci kraja už na konci septembra 2017 podpísaním memoranda o spolupráci medzi BSK, mestskou časťou Bratislava-Čunovo a Štátnou ochranou prírody SR.