Urbanistická komisia, poradný orgán primátora Milana Ftáčnika, dospela k záveru, že hlavné mesto nevyhovie protestu prokurátora, ktorý sa týka záväzného stanoviska samosprávy k vybudovaniu podzemnej garáže a mestského parku na Kollárovom námestí. Bratislavský magistrát musel reagovať na protest do 30 dní od jeho doručenia a stanovisko s vecnými, odbornými argumentmi zaslal prokuratúre v mene mesta primátor.

V komisii sú odborní zamestnanci magistrátu, hlavná architektka, dopravný inžinier mesta či námestníčky primátora. Odmietavé stanovisko opierajú o výklad platného Územného plánu mesta, a ten pripúšťa na Kollárovom námestí výstavbu podzemnej garáže.

Vychádzajú tiež zo zaužívanej praxe, tvrdí hovorca primátora Ľubomír Andrassy. V slovenskej metropole boli totiž v nedávnej minulosti, v obdobne funkčne definovaných lokalitách (kód 1100) vybudované podzemné garáže, napríklad na Námestí Martina Benku, pri Národnej rade SR, či na Uršulínskej ulici v historickom centre mesta.

Bratislava chce garáže na Kollárovom námestí

Zdroj: Ľuboš Mistrík

Investorská spoločnosť Parking House na základe požiadaviek samosprávy pôvodne predložený projekt prepracovala. Státí má byť 297, nie 500 a stavba by nemala byť pod celým parkom, ale zasahuje len do 1/3 jeho územia. Investor tiež bude park revitalizovať a stromy, ktorým pre stavebné práce hrozil výrub musí presadiť.

Otázky, ktoré sa podľa protestu prokurátora týkajú vplyvov na životné prostredie, budú posudzované najmä pri rozhodovaní príslušného stavebného úradu v územnom konaní.

Spor o garáže pod Kollárovým námestím sa už ťahá niekoľko rokov. Stavba s piatimi podzemnými podlažiami za 6,5 milióna eur má vzniknúť na časti územia s tým, že na vrchu investor vybuduje park podobne, ako je to v prípade garáží pri národnej rade na Palisádach. Proti stavbe protestujú najmä aktivisti argumentujúc, že bude potrebné rúbať stromy na povrchu.