Multifunkčná hala má slúžiť nielen na prípravu profesionálnych a amatérskych športovcov, klubovú činnosť športových klubov a organizovanie športových podujatí, ale tiež na kultúrno-spoločenské podujatia väčšieho rozsahu.

V súčasnosti sa už pripravuje štúdia a finalizuje sa proces majetkovo-právneho vyrovnania nehnuteľností.

Štyri milióny dá mesto

Finančné prostriedky boli vyčlenené z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa. „Samospráva mesta Banská Bystrica je zároveň pripravená znášať nevyhnutné náklady na dofinancovanie samotnej rekonštrukcie zo zdrojov rozpočtu mesta,“ uvádza sa v materiáli.

Mesto pod Urpínom sa intenzívne pripravuje na Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), ktorý bude hostiť od 24. júla do 1. augusta v roku 2021 viac než 3 600 športovcov, členov realizačných tímov, funkcionárov z 50 európskych krajín. Športovci vo veku od 14 do 18 rokov si zmerajú sily celkovo v 11 športoch.

Banská Bystrica, ktorá prevzala organizáciu EYOF 2021 takpovediac na poslednú chvíľu, keďže Košice odstúpili, bojuje najmä s časovou tiesňou, aby zvládla dôstojne pripraviť prestížnu európsku športovú udalosť.

„Je pravda, že veľa času na prípravy nám nezostáva, nakoľko iné mestá sa na podobné podujatia pripravujú minimálne päť rokov a my máme k dispozícii len dva. Je to však výzva a nestrácame čas. Organizačný výbor naplno pracuje a mesto mu poskytne plnú súčinnosť, aby sme v lete 2021 pripravili pre mladých športovcov skvelý športový festival. Termíny sú šibeničné, no verím, že vďaka spolupráci a šikovným ľuďom všetko zvládneme,“ reagoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Výstavba novej multifunkčnej športovej haly na Mičinskej ceste je podľa primátora kľúčová. Popri vládnom príspevku ďalšie štyri milióny eur vyčlenili poslanci z mestského rozpočtu.

„Dobudovanie športovej infraštruktúry a výstavba novej haly je z tohto celého časovo najnáročnejší proces. Za ideálnych podmienok sa to dá stihnúť. Najviac nás brzdilo nadobudnutie pozemku pod halou, čo vláda schválila v auguste a momentálne sa zmluva medzi štátnymi Lesmi SR a mestom finalizuje. Akonáhle nadobudneme vzťah k pozemkom, môžeme pristúpiť k ďalším krokom - príprava podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a podobne,“ vysvetlil J. Nosko.

„V tomto prípade nie je dôležité usporiadať megalomanský projekt, preto sa usilujeme postupovať čo najefektívnejšie,“ dodal primátor, ktorý prínos EYOF vidí tiež v tom, že sa podarí vylepšiť a zmodernizovať športoviská pod Urpínom.

Na Štiavničkách vyrastie športový park

„Účastníci budú bývať predovšetkým v banskobystrických internátoch, ktoré čaká rekonštrukcia. Pripravujeme už aj bezpečnostné opatrenia, dopravné plány či nábor dobrovoľníkov. Súčasťou EYOF sú i vzdelávacie programy o olympijských hodnotách. Učitelia a žiaci škôl v regióne môžu nadviazať partnerstvá so školami v účastníckych krajinách,“ doplnil riaditeľ organizačného výboru EYOF 2021 Peter Korčok.

Ako členovia organizačného výboru konštatovali, centrom podujatia bude areál na Štiavničkách, kde vyrastie Športový park EYOF. V okolí atletického štadióna a plážového kúpaliska sa uskutoční sedem z 11 športov – atletika, plávanie, bedminton, tenis, triatlon, džudo a plážový volejbal.

Ďalšími disciplínami, v ktorých budú mladí Európania súperiť, sú športová gymnastika, cyklistika, basketbal a hádzaná.

„Stále pracujeme na prípravách infraštruktúry, naším cieľom bolo mať väčšinu športovísk v pešom dosahu. Dnes ešte nemáme dotiahnuté, kde sa uskutočnia turnaje v hádzanej,“ dodal riaditeľ infraštruktúry EYOF 2021 Ivan Šabo.