Jazero sa nachádza východne od zastavaného územia obce Borovce asi 200 metrov od najbližších trvalo obývaných objektov. Z východnej a severnej strany susedí areál s poľnohospodárskymi pozemkami, z južnej strany s účelovou komunikáciou a priemyselným areálom a zo západnej strany areálovou komunikáciou a miestnym parkom.

Nevyužívaný priestor

Areál má rozlohu takmer 33-tisíc štvorcových metrov, keď samotná vodná plocha zaberá niečo vyše 20-tisíc štvorcových metrov. Okolie jazera je nevyužívané a bez vegetácie. V súčasnosti sa na ňom nachádza stožiar, objekt s hygienickým zázemím aj štrkové plochy.

Bágre odišli, štrkovisko chcú premeniť na novú rekreačnú oblasť

Objekty navrhnuté v projekte Rekreačná oblasť jazero Borovce Zdroj: EIA/cm project

Zámer prestavať územie už posudzujú úrady. „Účelom navrhovanej činnosti je skultúrnenie a lepšie využitie lokality v okolí jazera Borovce, ktoré vzniklo vyťažením štrku, vytvorením vhodných podmienok pre rekreáciu a športový rybolov,“ píše v zámere investor.

Aj vyhliadková veža

Areál ma byť koncipovaný tak, aby lákal turistov od jari do jesene. Projekt počíta s vytvorením desiatich prístreškov, ktoré budú mať vlastnú terasu. Okrem nich majú byť súčasťou rezortu aj tri dvojpodlažné chatky. Jazero má lákať aj rybárov, pre ktorých má byť vytvorených deväť malých a desať veľkých stanovísk.

Objekt majú dopĺňať mólo, krytá terasa, vyhliadková veža s výškou šesť metrov, výdajňa stravy, ale aj rýchloudiareň či prístrešok pre bicykle a suché WC na severnom okraji areálu. 

Celkový rozpočet projektu vyčíslil investor na 437-tisíc eur. Zámer pritom predpokladá, že projekt sa dá realizovať do jedného roka. Za návrhom stojí spoločnosť FJB, ktorá je aj vlastníkom pozemkov. Podľa katastra je vlastníkom pozemkov od minuloročného septembra. Firma nebola doteraz spájaná so žiadnym developerským projektom.