„Naši dlhoroční skúsení vodiči a moderné autobusy ponúkajú cestujúcim včasnú, bezpečnú a pohodlnú dopravu. Zároveň sa snažíme našim cestujúcim i kolegom - vodičom poskytnúť európsky štandard a komfortné podmienky na staniciach,“ povedal generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan.

V dvojpodlažnej budove je informačná kancelária Arriva otvorená v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00. Cestujúci tu získajú informácie o cestovných poriadkoch, vybavia si dopravné čipové karty alebo kúpia miestenky na diaľkové a medzinárodné spoje.

V priestoroch budovy je tiež čakáreň a WC pre verejnosť, ako aj zóna s občerstvením. Vodiči autobusov nájdu v časti pre nich vyčlenenej miesto na odpočinok a samostatné sociálne zariadenia. V administratívnej časti budovy je dispečing prímestskej dopravy, školiaca miestnosť pre vodičov a kancelárske priestory.

„Aj prostredníctvom stáleho zlepšovania služieb sa snažíme zvyšovať záujem verejnosti o cestovanie verejnou dopravou,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Trnava Peter Nemec.

„Ak ľudia uprednostnia verejnú a prímestskú autobusovú dopravu pred individuálnou automobilovou dopravou, zlepší sa dopravná situácia, prispeje sa k zvýšeniu bezpečnosti na cestách a zlepší sa aj životné prostredie,“ dodal predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš.

Skupina Arriva pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším domácim súkromným prevádzkovateľom autobusovej dopravy. V Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom samosprávnom kraji zabezpečuje prímestskú, mestskú, diaľkovú, medzinárodnú a komerčnú autobusovú dopravu.

Skupinu tvorí päť dopravných spoločností Arriva Nitra, Arriva Nové Zámky, Arriva Michalovce, Arriva Liorbus Ružomberok a Arriva Trnava, servisné spoločnosti Arriva Service, Arriva Slovakia, a cestovná kancelária. Skupina má na Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov.

Arriva je európskym poskytovateľom transportných služieb a je členom skupiny Deutsche Bahn. Na európskom trhu pôsobí v štrnástich krajinách, kde prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.