Projekt revitalizácie bývalého gymnázia na sídlisku Sekier-Lipovec vo Zvolene postupuje do ďalšej fázy.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý areál spravuje, vyhlásil v týchto dňoch verejnú urbanisticko-architektonickú súťaž so zámerom premeniť bývalé gymnázium na multifunkčnú budovu, kde nájde svoje miesto zariadenie sociálnych služieb, priestory pre vzdelávanie, komunitné aktivity aj komerčné prevádzky.

Ako informuje stránka BBSK, predmetom súťaže je nájsť najvhodnejšie riešenie pre využitie objektu a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela pre účely jeho novej náplne - multifunkčného centra.

„Bude ponúkať verejné, poloverejné a súkromné služby a spolu s areálom vytvorí nové spoločenské centrum sídliska Sekier-Lipovec,“ približuje BBSK.

Hlavný finančný príjem centra majú tvoriť príjmy z prenájmu časti priestorov pre obchodné prevádzky a ďalšie funkcie, ktoré sú na sídlisku nedostatkové a ktoré majú záujem pokryť prihlásení záujemcovia o nájom priestorov v budove – sociálne služby, komunitné a vzdelávacie služby, voľnočasové aktivity.

„Vzhľadom na to, že zámerom vyhlasovateľa je realizovať a dlhodobo prevádzkovať spoločensky prospešnú inštitúciu, ktorá sa skladá z kombinácie ziskových a neziskových prevádzok, je nutné, aby účastníci vo svojich návrhoch voliliadekvátny materiálový a cenový štandard a snažili sa o dosiahnutie maximálnej priestorovej a funkčnej efektivity,“ uvádza sa v zadaní. 

Krajinárske riešenie má rešpektovať väzby na širšie okolie a bude priamo vychádzať z architektonického riešenia objektu.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov je do 8. júla 2020 do 15.00 h. Vyhodnotenie súťaže bude 20. júla. Návrhy posúdi päťčlenná porota, zložená zo slovenských architektov.

Víťaz dostane odmenu 15-tisíc eur, predpokladaná hodnota nadväzujúcej zákazky predstavuje 283-tisíc eur. Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme Josephine a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka.

Gymnázium Mateja Bela na Okružnej ulici vo Zvolene bolo zrušené zastupiteľstvom BBSK v roku 2014 pre nedostatok študentov. Napriek prísľubom vtedajšieho vedenia samosprávneho kraja, že budova bude naďalej slúžiť obyvateľom, jej priestory ostali nevyužité a stali sa terčom vandalov. K revitalizácii pristúpilo nové vedenie BBSK v roku 2018.