IFP koncom minulého roka vydal publikáciu s názvom V nájme ďalej zájdeš, v ktorom jedno z odporúčaní sa týkalo zavedenia povinného podielu nájomných bytov s regulovaným nájmom v nových developerských projektoch určených na bývanie. Povinný podiel by sa podľa inštitútu mohol pohybovať od piatich do desiatich percent.

Takáto forma podpory realitného trhu podľa P. Kováčika nie je novinkou, v minulosti sa v zahraničí osvedčila. „Treba však dodať, že v súvislosti s takýmto opatrením bude treba doriešiť celý rad generických otázok počínajúc vlastníctvom takýchto nájomných bytov, ich prevádzky a údržby, organizácie nájomných vzťahov alebo daňové a odvodové otázky,“ vysvetlil.

Ako dodal, je zrejmé, že nedostatok bytov a ich vysoké ceny sú bariérou mobility pracovnej sily, toto opatrenie však nestačí. „Sme presvedčení, že treba predovšetkým vytvoriť novú štátnu koncepciu podpory rozvoja bývania s cieľom zvýšiť atraktivitu v tejto oblasti pre súkromný kapitál a najmä jeho vstup do komerčného, ale zároveň dostupného nájomného bývania. Spolu s tým vytvoriť legislatívne podmienky pre efektívne fungovanie a činnosť správcovských spoločností a tiež transformovať Štátny fond rozvoja bývania,“ vysvetlil P. Kováčik.

V súčasnosti podľa neho nie je slovenské stavebníctvo v dobrej kondícii. Na 1000 obyvateľov pripadá 370 bytov, čo je druhý najnižší podiel medzi členskými krajinami Európskej únie. Priemer sa pohybuje okolo 500 bytov na 1000 obyvateľov.

„Ide o dlhodobé zaostávanie, ktoré má negatívny dopad na slovenské stavebníctvo. A to najmä na segment malých a stredných stavebných firiem (a tých je na Slovensku väčšina), pre ktoré je bytová výstavba prirodzeným prostredím podnikania,“ vysvetlil P. Kováčik s tým, že v stavebníctve klesá aj produktivita práce. Stavebná produkcia na zamestnanú osobu sa v decembri 2019 medziročne znížila o 6,5 percenta a za celý minulý rok ochabla o takmer 10 percent.