Korene celého sporu siahajú až do 19. storočia a viažu sa k legende o vynútenom predaji pozemkov. Gróf Carl Czáky holdoval alkoholu i kartám. A keďže sa mu nedarilo, v roku 1842 predal asi 950 hektárov pozemkov v Starom Smokovci a v jeho okolí. Spoločenstvo prevažne nemecky hovoriaceho obyvateľstva z obce Mlynica mu za ne zaplatilo 25-tisíc zlatých dukátov.

Desaťročia pokoja

Urbariát Milbach (odvodené od nemeckého pomenovania obce Mlynica – Mühlenbach) využíval tieto pozemky až do druhej svetovej vojny. Po nej boli obyvatelia nemeckej národnosti nútení opustiť svoje domovy a odchádzali z krajiny. Ich pozemky preberal štát, od ktorého ich neskôr získalo mesto Vysoké Tatry.

Ďalšie štyri desaťročia bolo okolo prevodu pozemkov ticho. Všetko sa zmenilo po roku 1989, keď bol urbariát Milbach obnovený a potomkovia pôvodných majiteľov začínajú boj o navrátenie svojho majetku. Problémom je to, že na pozemkoch s rozlohou 133-tisíc árov prebehla ďalšia výstavba a mnohé z nich mesto predalo. Len pre ilustráciu, na sporných pozemkoch stojí radnica, amfiteáter, parkovisko, infraštruktúra či chodníky.

Už od roku 1994 sa tak začína ťahať séria sporov na úradoch a neskôr aj súdoch. Kým spočiatku malo navrch mesto, neskôr sa karta obrátila. Tak okresný, ako aj krajský súd dali za pravdu urbárskemu spoločenstvu. Pre Vysoké Tatry to znamenalo komplikácie.

„Robí nám to veľké problémy pri získavaní grantov, peňazí zo štrukturálnych fondov či z iných projektov. Vyslovene to brzdí rozvoj mesta. V pláne pritom máme výstavbu poschodového parkoviska, keďže v Tatrách je problém s parkovaním, využitie plochy nad amfiteátrom a ďalšie zámery. Tie však momentálne realizovať nemôžeme,“ uviedol pred rokom pre denník Pravda prednosta mestského úradu vo Vysokých Tatrách Eugen Knotek.

Odmietnutie dohody

Práve v tom čase smeroval spor na Najvyšší súd a verejne sa začínala skloňovať možnosť mimosúdnej dohody. Suma, ktorú by mesto muselo v prípade prehraného sporu urbárskemu spoločenstvu zaplatiť, sa podľa medializovaných informácií mala vyšplhať až na osem miliónov eur. Dokonca sa spomínala aj nútená správa.

Mimosúdnu dohodu však poslanci začiatkom tohto roku odmietli. „Nemôžeme sa mimosúdne dohodnúť predtým, než padne právoplatný rozsudok súdu, ale naopak, musíme využiť všetky možné prostriedky, aby sme sa domáhali svojich práv,“ hovoril pre Podtatranské noviny poslanec Róbert Gálfy.

Ako prišli Vysoké Tatry o pozemky za milióny eur

Amfiteáter v Starom Smokovci. Zdroj: TREND Reality

Dôvodom mali byť aj požiadavky urbárnikov. „Chcú, aby sme urobili výnimky v územnom pláne a z lesov v národnom parku urobili stavebné pozemky. My si musíme ujasniť, či sme národný park alebo chce­me, aby sa tu stavali ďalšie kolotoče, obchodné domy a ďalšia zástavba alebo sme kúpeľné mesto, národný park a oddychová zóna,“ povedal R. Gálfy.

Najvyšší súd medzitým rozhodol. Za pravdu dal urbárskemu spoločenstvu. Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš poukazuje na to, že ho rozhodnutie súdu sklamalo, je však pripravený hľadať spôsoby, ktoré by minimalizovali škody. „Po nadobudnutí vlastníckeho práva Milbachu do katastra nehnuteľností som rozhodnutý podať na Okresný úrad v Poprade, katastrálny odbor, žiadosť o zapísanie vecného bremena na pozemky a stavby,“ hovorí pre TREND Reality J. Mokoš.

O pomoc sa chce obrátiť aj na Národnú radu SR a vládu. „Mesto Vysoké Tatry bolo zriadené v roku 1947 nariadením Slovenskej národnej rady, ktorého aplikácia v praxi vyústila v nesprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom. Tento stav následne poškodil našu samosprávu a preto využijem všetky možnosti, ktoré by mohli viesť k jeho náprave,“ vysvetľuje primátor.

Prosba o pomoc

J. Mokoš zároveň pripúšťa, že v hre je stále aj mimosúdna dohoda. „Všetky opatrenia samozrejme budú podložené právnou aj ekonomickou analýzou, ktorú predstavím poslancom i verejnosti. Neskrývam pritom fakt, že vzniknutá situácia môže mať čiastočný dosah na fungovanie mesta napríklad pri realizácii rozvojových projektov,“ naznačuje.

Fámy o tom, že by mestu hrozila nútená správa, vyvracia. „Mesto Vysoké Tatry je vďaka rozumnej ekonomickej politike v takej kondícii, že nútená správa nehrozí! Tí, ktorí tvrdia opak, buď nepoznajú ekonomickú realitu, alebo nútená správa je ich želanie,“ hovorí.

Ako prišli Vysoké Tatry o pozemky za milióny eur

Mestský úrad v Starom Smokovci Zdroj: Google Street View

Tatranský poslanec Róbert Gálfy hovorí o tom, že rozhodnutie súdu ešte nedostali. Stále verí, že mesto môže využiť aj ďalšie kroky k zachráneniu situácie. „Keď príde rozhodnutie, sadneme si s predstaviteľmi Milbachu za rokovací stôl a budeme hľadať riešenie,ׅ“ hovorí pre TREND Reality.

Isté je dnes jedno, ak sa Tatrancom nepodarí zázrak, ich škody sa budú počítať na milióny eur. A to aj v prípade, ak by sa s Milbachom dohodli. Ak by chceli Tatranci platiť spoločenstvu nájomné, ročne by sa podľa odhadov malo pohybovať na úrovni 418-tisíc eur.