zatvoriť galériu
Pri Rybníku (vizualizácie)
Pri Rybníku (vizualizácie)
Pri Rybníku (vizualizácie)
Pri Rybníku (vizualizácie)
Pri Rybníku (vizualizácie)
Pri Rybníku (vizualizácie)
Pri Rybníku (vizualizácie)
Pri Rybníku (vizualizácie)
Pri Rybníku (vizualizácie)
Pohľad na pozemok v Devínskej Novej Vsi, kde sa počíta s výstavbou
Pohľad z Istrijskej ulice na nezastavané územie, kde má vyrásť športovo-obytný súbor
Situácia zamýšľanej stavby – šedou trojica objektov, najvyššie pripravovaný bytový dom so 45 jednotkami
V Devínskej Novej Vsi kreslia projekt s bytmi, ubytovňou a športovou halou
V Devínskej Novej Vsi kreslia projekt s bytmi, ubytovňou a športovou halou