zatvoriť galériu
Banská Bystrica začína s revitalizáciou vnútrobloku na sídlisku Sásová