Rande s realitou - menu:

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - výhľad na Nový most Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - výhľad na hrad Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Investor, ktorý sa rozhodol vstúpiť do tohto prostredia s investičným zámerom, stál pred úlohou oživiť históriu Dunajského nábrežia a pritom rešpektovať zostatky pôvodných stavebných celkov Zuckermandla (Kostola Najsvätejšej Trojice, Domu cechu rybárov a lodníkov a.i.), ktorým prechádza Žižkova ulica.

Lokalita

Novým projektom Zuckermandel sa projektantom podarilo nadviazať na už existujúcu Žižkovu ulicu a tvorí spojnicu cez ústredné námestie Zuckermandlu spolu s nadchodom nad hlavnou cestou k promenáde Dunaja a k Riverparku.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - nadchod pre peších Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Poloha pri Dunaji predurčuje, aby byty v Zuckermandli spĺňali vysoký štandard bývania pre náročnú klientelu. Pri obhliadke celého projektu a bytov, ktoré sme mali možnosť vidieť, konštatujeme, že sa to investorovi aj projektantom podarilo.

Rozmiestnenie, orientácia aj výška objektov je citlivo osadená do priestoru medzi jestvujúcou zástavbou, hradným bralom a štvorprúdovou komunikáciou s električkovou traťou.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - odstupy objektov Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Architektúra

Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel pozostáva zo siedmich objektov, ktoré spája ústredné námestie s dominantným prvkom, ktorým je skalný výbežok hradného brala nazývaný aj „skalný nos“.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - Skalný nos Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

My sme mali možnosť obhliadnuť byty v bloku A, ktorý má šesť poschodí a dve ustúpené horné podlažia a v päťposchodovom bloku CY s ponukou veľkometrážnych bytov. Ostatné bloky slúžia prevažne na kancelárske a administratívne účely, z toho dominantou komplexu sú dva navzájom prepojené bloky ústredia komerčnej banky.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - banka Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - blok A s výhľadom na Dunaj Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Farebnosť fasády v kombinácii bielej s hnedou a antracitovo sivou farbou je príjemná, nepôsobí rušivo a vhodne ju dopĺňajú exteriérové prvky z dreva. V parteri objektov sú komerčné priestory - obchodíky, kaviarne, reštaurácie, ambulancie, pobočka banky a iné obchodné priestory.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - blok A Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Byty sú riešené veľkoryso. Napríklad trojizbové byty majú výmeru okolo 80 až 100 štvorcových metrov a štvorizbové byty okolo 150 m2. Je samozrejmosťou, že k bytom patria rozľahlé terasy, resp. lodžie.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - rozľahlá terasa Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Dispozične sú byty veľmi dobre a logicky delené na dennú a nočnú časť, alebo spoločenskú a súkromnú. Vo všetkých bytoch projektanti mysleli aj na budúce odkladacie priestory a šatníky.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - presvetlený byt Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Parkovanie pre obyvateľov a návštevníkov je zabezpečené v podzemných garážach. Je to plus projektu, pretože parkovaním pod povrchom vzniká viac miesta pre zeleň a oddychové zóny.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - vnútrobloková zeleň Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Spoločné priestory

Vstupné priestory do objektov sú priestranné a sú zhotovené z masívnych hliníkových zasklených stien. Prístup do obytného komplexu je možný len prostredníctvom čipu alebo komunikáciou cez videovrátnik.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - schránky vo vchode Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V zádverí vchodu sa nachádzajú nerezové schránky. Vstupné priestory sú monitorované kamerami, ktoré nepretržite sleduje strážna služba z priestorov v podzemných garážach.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - kamerové snímanie Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Garážový priestor pôsobí kultivovane, rovnako ako aj kvalitný protiprašný náter podlahy, štandardný rozmer parkovacích miest, vhodné vedenie rozvodov inštalácií pod stropmi.

Podzemná garáž má aj vyhradený priestor na odkladanie bicyklov, avšak len pre zamestnancov firiem sídliacich v komplexe. Pre majiteľov bytov žiadny takýto príručný priestor nie je k dispozícii, čo vzhľadom k blízkosti dunajskej cyklotrasy považujeme za drobné mínus. Musia si vystačiť s vlastnou pivničnou kobkou, ktorá je súčasťou každého bytu.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - odkladisko bicyklov Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pivnice sú murované z neomietnutých betónových tvárnic. V kombinácií so želozobetónovým nosným systémom a pevnými vstupnými dverami do jednotlivých kobiek to vytvára zaujímavý technický interiér pivničných priestorov.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - pivničné kobky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Schodisko a chodby k bytom sú presvetlené či už umelým alebo prirodzeným osvetlením.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - presvetlená spojovacia chodba k bytom Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Dokonca v niektorých vchodoch sú na podestách inštalované aj radiátory, ktoré spoločný priestor vykurujú.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - presvetlené schodisko s radiatorom Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Hasiace prístroje sú inštalované na chodbách k bytom veľmi komfortne, sú zabudované do dvierok osadených v stene a nezavadzajú pri pohybe a nikto o ne nezavadí. Bežne sa stretávame s tým, že hasiace prístroje zasahujú na chodbách k bytom do komunikácie chodby a prekážajú obyvateľom.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - schodisko Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Podlahy sú kvalitne pokryté terazzovou dlažbou, zábradlia schodiska sú oceľové, jednoduché, ale funkčné. Možno povedať, že ide priam o návrat do 80. rokov minulého stočia, keď sa v bytových domoch používali naozaj strohé zábradlia. V dnešných časoch pôsobia trochu retro, ale v jednoduchosti je krása.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - retro schodisko Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Byty

Byty majú vysoký štandard vybavenosti, veľmi dobre dispozične riešené, okná a zasklené steny sú hliníkové s izolačnými trojsklom. Prekvapením pre nás bolo, že veľké dvere na terasu sú výklopno-posuvné.

Nakoľko ide o veľké a ťažké krídlo, manipulácia s otváraním je podľa nášho názoru komplikovaná a bez presnej inštruktáže otvorenie na prvýkrát zvládne málokto. Nehovoriac o tom, že deti vôbec nemajú šancu otvoriť dvere na terasu, čo mohol byť aj zámer. Okrem toho sa tento systém kovania - pri takýchto ťažkých prvkoch - deformuje a kazí. Pri veľkých presklených prvkoch odporúčame inštalovať zdvižno-posuvný otvárací systém.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - výklopno-posuvné otváranie Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Byty sú presvetlené a preslnené, ponúkajú zaujímavý výhľad na Dunaj, námestie aj hradné bralo. Na utlmenie slnečných lúčov slúži predpríprava na exteriérové žalúzie v nadokenných prekladoch v štandarde vybavenia.

Byty orientované na Dunaj majú v štandarde pred terasami inštalované dva až štyri posuvné tieniace paravány v koľajničkách. Majiteľ bytu si môže objednať aj ďalšie paravány, ide však o pomerne náročnú investíciu.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - posuvné tieniace paravány Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - tieniace paravány v koľajniciach Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - tieňacie parávny - pohľad zvnútra Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Byty, ktoré sme mali možnosť vidieť, mali v interiéri povrchové úpravy realizované v dobrej kvalite bez zjavných nedostatkov. Našli sme zopár detailov, ktoré sa dajú aj lepšie urobiť. Ide najmä o zbytočné dorezy a prírezy dlažby na terasách, nekvalitne zapracované sokle na spoločnom schodisku, nekvalitné zabudovanie zárubne v byte, ktorá nedolieha na stenu a iné drobnosti.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - výrez dlažby pri kotvení zábradlia Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - dorezy na balkóne Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - detail omietnutia Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - sokel na schodisku Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - nedorobené osadenie zárubne Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Každý byt má samostatnú bytovú odovzdávaciu stanicu tepla (BOS) na zabezpečenie vykurovania radiátorovým kúrením a ohrevom teplej úžitkovej vody.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - bytová odovzdávacia jednotka Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - radiátor Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Byty majú vybudovanú prípravu na klimatizáciu, nielen rozvodov, ale aj možného osadenia klimatizačnej jednotky. Nie najlepším dojmom pôsobí umiestnenie klimatizácií na fasáde objektu CY. Klimatizačné jednotky vidieť zdola pri vstupe do objektu „v plnej paráde“.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - klimatizačné jednotky na fasáde Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nie sú dostatočne schované za zábradlie a prekryté dekoratívnymi prvkami z dreva.

Stavy médií (voda, plyn, elektrika) sa budú odpočítavať na diaľku, teda bez vstupu do bytov. Samozrejmosťou je pripojenie na internet, ktoré ponúka viac operátorov.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - vetracie mriežky v interiéri Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zaujalo nás, ako sa investori a projektanti vysporiadali s vetracími mriežkami, ktoré zabezpečujú hygienickú výmenu vzduchu aj pri zavretých oknách. Najmä pri hluku, ktorý produkuje električková trať a štvorprúdová cesta pozdĺž Dunaja, to považujeme za veľmi zásadnú vec. Musíme konštatovať, že vetracie otvory sú citlivo osadné tak v interiéri ako aj v exteriéri. V interiéri pôsobia skôr ako svietidlá a z vonkajšej strany sú mriežky zabudované do ostrenia okien takmer nenápadne a vôbec nepôsobia rušivo na fasáde.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - vetracie mriežky - exteriér Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V prezentovanom dokončenom byte nás prekvapilo, že ku kvalitným hliníkovým oknám sú zabudované štandardné parapety ako pri plastových oknách. Pri takýchto typoch projektu a štandardoch by mali byť parapety z ušľachtilejších materiálov ako sú kameň, mramor, drevo alebo hliník, pretože koncový zákazník si to zaslúži.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - okenné parapety Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Niektoré detaily, hlavne na terasách, sú zrealizované rozporuplne. Realizátor, ale aj interiéroví architekti si mali dať viac námahy pri kladačských plánoch na terasách, respektíve lodžiách. Nevznikali by nezmyslené detaily ako sú dorezy a prírezy dlažby alebo veľké orezanie ukotvenia zábradlia. Takisto madlá na zábradliach mali v niektorých prípadoch nedostatky v stykoch.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - dorezy a prírezy na terase Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - výrezy na balkóne Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - detail spojov zábradlia Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - osadenie oplechovania Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Exteriér

Fasády sú z kontaktného zatepľovacieho systému z minerálnej izolácie v kombinácii s tehlovým obkladom, obkladmi z hliníkových dosiek a imitácie kameňa. Zábradlia terás sú sklenené s kovovým madlom. Lodžie majú jednoduché zábradlie so zvislými prvkami, identické ako na chodbách.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - zábradlie lodžií Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Komunikácie pre peších sú zrealizované v kombinácii dlažobných kociek a kamennej dlažby. Vnútrobloky majú relatívne dostatok zelene a vzrastlých drevín. Kontajnerové stojiská sú zabudované do zeme - v rámci dohody s magistrátom a OLO ako ukážka riešenia odpadového hospodárstva polyfunkčného komplexu.

Zuckermandel vyplnil dieru pod hradným bralom

Zuckermandel - veľkokapacitné podzemné kontajnery Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Konštatujeme, že aj napriek niektorým (odstrániteľným) detailom, je vidieť, že investor dbal na dodržanie kvality vyhotovenia diela. Najmä v súčasnosti, pri práve rozbehnutých projektoch, je to doslova umenie. Panuje nedostatok kvalifikovanej domácej pracovnej sily na stavebnom trhu a jej náhradou za pracovné sily z tretích krajín.

Bývanie v tejto lokalite je isto určené solventnej cieľovej skupine, ktorá očakáva vyšší štandard bývania a ktorej zároveň neprekáža ruch mesta. Mestský štýl bývania je vhodný aj pre rodiny s deťmi, nakoľko centrum je na dosah buď pešo alebo bicyklom a v blízkosti je dunajské nábrežie, detské ihriská, cyklotrasy.

Treba však spomenúť aj intenzívnu električkovú a automobilovú dopravu pred komplexom. Dá sa jej vyhnúť prechodom cez novovybudovaný nadchod. Výjazd z garáží je situovaný priamo na rušnú cestnú komunikáciu, preto je možný len vtedy, ak na semafore umiestnenom tesne pred východom zasvieti zelená. Dovtedy sa môže v garáži tvoriť rad vozidiel čakajúcich na výjazd.

Autor je stavebný inžinier v odbore pozemné stavby, stavebný dozor spoločnosti Armatrade GRP, s.r.o.

Rande s realitou - menu: