Kým Cresco pripravuje polyfunkčný blok A situovaný ďalej od centra v susedstve areálu Výskumného ústavu vodného hospodárstva, J&T Real Estate priamo nadviaže na prvú fázu River Parku blokom C. Medzi oboma časťami bude verejné námestie s Planetáriom označené ako blok B.

Blok C má tvoriť päť samostatne stojacich objektov, ktoré budú prepojené podzemnými garážami s dvomi vjazdmi z nábrežnej cesty. Na Dvořákovom nábreží sú navrhnuté dva bytové domy, na Nábreží L. Svobodu apartmánový dom a administratívna budova. Šikmo na ne bude uzatvárať nové námestie polyfunkčný dom rovnobežný s River Housom, objektom z prvej etapy prečnievajúcim nad Dunaj.

Známa je už podoba celého River Parku 2

River Park 2 - južný pohľad na Bloky B a C Zdroj: Woal / EIA

Všetky objekty majú výšku deväť podlaží. Najvyššie podlažia objektov sú ustúpené a vytvárajú strešné terasy. Uprostred dvoch línií budov vznikne upokojený zelený vnútorný verejný priestor nazvaný River Garden.

„V projekte je 78 bytov a 75 apartmánov. Kancelárska plocha tvorí 12 505 štvorcových metrov a obchodná plocha 3 092 štvorcových metrov,“ vyratúva Daniela Stričková, hovorkyňa J&T Real Estate. V trojpodlažných podzemných garážach má byť spolu 844 parkovacích miest.

Námestie je podľa zámeru koncipované ako centrálny verejný priestor nábrežia v línii od Mostu SNP po Most Lafranconi. „Časť prináležiaca k ulici Nábrežia armádneho generála Ludvíka Svobodu má skôr komunikačný a zhromažďovací charakter a časť námestia pri Dunaji poskytne verejnosti vysokú pobytovú kvalitu s nádhernými výhľadmi na Dunaj a jeho pravý breh,“ opisuje zámer.

Centrálnym objektom námestia bude budova Planetária charakterizovaná ako červená „dunajská kvapka“, ktorá bude mierne ponorená. S námestím ju bude spájať polkruhové pobytové schodisko s integrovanou špirálovitou rampou, ktorá poskytne vyhliadku a prechádza do interiéru. Cez výstavné priestory sa návštevníci dostanú do hlavnej časti planetária, ktorá je pod úrovňou terénu. Takzvané digitárium má kapacitu 140 miest.

„Objekt planetária napĺňa v rámci celého investičného zámeru kultúrno-spoločenskú a vzdelávaciu funkciu. Momentálne nie je uzavretá dohoda o prevádzkovaní planetária,“ spresňuje Daniela Stričková, hovorkyňa J&T Real Estate.

Okolo Planetária sú navrhované pobytové verejné terasy, vďaka ktorým bude zabezpečený prístup do priestorov Planetária a tiež mediatéky. „Tieto pobytové terasy poskytnú priestor pre posedenie a odpočinok všetkým návštevníkom námestia. Atraktívnym prvkom bude vyhliadka na Dunaj a prístup k vode,“ opisuje D. Stričková.

Nábrežie vyústi pri rieke do terasy s masívnymi schodmi - stupňami na sedenie – do brehu rieky. Je tu navrhnutý aj pontón s rozmermi 10 x 60 metrov prepojený dvomi lávkami s promenádou.

Známa je už podoba celého River Parku 2

River Park 2 - schéma Blokov B a C Zdroj: Woal / EIA

Druhá fáza vytvorí aj pokračovanie nábrežnej promenády pre peších a cyklistov, so zachovaným stromoradím platanov. „Promenáda bude nadväzovať na architektonické riešenie prvej etapy, pričom zohľadňuje požiadavku mesta zachovať travertínový múrik v celej dĺžke územia,“ dodáva D. Stričková. River Park však bol kritizovaný pre pomerne úzke a konfliktné riešenie cyklodopravy s peším pohybom. Parter budov s prevádzkami obchodov a služieb bude oproti promenáde mierne zvýšený.

Autorom architektonického návrhu River Parku 2 je domáce štúdio GFI, ktoré už spolupracovalo s developerom na viacerých projektoch, vrátane pripravovanej Eurovey 2. Podobne ako prvú časť od Cresca predkladá aj zámer na bloky B a C spoločnosť Woal, bývalý Henbury Development vlastnený cyperskými spoločnosťami, založený obomi developermi.

Zámer uvádza predpokladaný začiatok výstavby v auguste 2019 s dokončením v decembri 2022. Odhadované náklady dosahujú 50 miliónov eur.

Známa je už podoba celého River Parku 2

River Park 2 - mapa Blokov B a C Zdroj: Woal / EIA