Zmenu rozpočtu schválila Rada ŠFRB na včerajšom zasadnutí. Dôvodom je, že o podporu na obnovu bytových budov je najväčší záujem žiadateľov, kým podpora nájomných bytov sa nevyčerpala.

„Navýšením rozpočtu ŠFRB podporí obnovu ďalších zhruba 6 700 bytových jednotiek a podporí zamestnanosť v stavebníctve,“ hovorí predseda rady fondu a štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko.

Peniaze sa použijú na obnovu bytových domov vo forme zateplenia, odstránenia systémových porúch, výmenu výťahov, výmenu spoločných rozvodov, vybudovanie bezbariérových prístupov.

ŠFRB mal pôvodne v rozpočte na tento rok 174,5 milióna eur. Z toho 118 miliónov bolo vyčlenených na nájomné byty – sto miliónov pre samosprávy a 18 miliónov pre právnické osoby a neziskové organizácie. Ostatné peniaze boli určené na obnovu bytových domov.

Vo februári sa rozpočet fondu na obnovu bytoviek zvýšil o 103,5 milióna eur z projektu Európskej únie JESSICA II a o 14,5 milióna eur nevyčerpaných v minulých rokoch. Umožnilo to podporiť ďalších 22-tisíc bytov.

Teraz sa z účelu obstarania nájomných bytov pre právnické osoby presunulo 15,76 milióna eur a z obstarania nájomných bytov s dotáciou 15,6 milióna.

Vlani dostal fond celkovo 996 žiadostí, z ktorých podporil 717 a rozdelil takmer 186 miliónov eur. Tohtoročné žiadosti majú uzávierku koncom októbra. Presun prostriedkov reagoval na stav ku včerajšiemu dňu.