Revitalizácia sídliska Ružinov – Ostredky je názov investičného zámeru, ktorý predložila spoločnosť Riston na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Ide o novú verziu výstavby ohlásenej pred tromi rokmi.

Proti vtedajšiemu plánu postaviť takmer dve stovky bytov na dvoch parkoviskách pozdĺž Trnavskej cesty naproti železničnej trati sa postavili obyvatelia štvrte aj samospráva. Riston projekt stiahol a avizoval, že ho prepracuje.

Nový projekt má priniesť 131 bytov, parkovacie domy, ihriská, polyfunkčný dom, kultúrny pavilón a nové námestie na pešej zóne Dr. V. Clementisa. Okrem toho plánuje riešiť parkovanie a dopravu v celom bloku medzi Trnavskou cestou, Maximiliána Hella, Drieňovou, Ostredkovou a Sputnikovou ulicou.

Nové polyfunkčné domy s prevahou bytov majú pribudnúť ako prístavby panelákov na Meteorovej, Zimnej, Sputnikovej a dvoch na Mesačnej ulici a samostatná jedenásťpodlažná stavba Veža Trnavská pred centrom Kozmos.

Výstavba na Ostredkoch má novú podobu

Revitalizácia štvrte Ostredky - vizualizácia (1) Zdroj: Riston

Prevažovať v nich majú dvoj- až štvorizbové byty, menej má byť jednoizbových a päťizbákov. Projekt má priniesť tiež takmer 22-tisíc štvorcových metrov priestorov občianskej vybavenosti.

Okrem obchodov a služieb ide o kultúrny pavilón s galériou a občerstvením na mieste dnešných verejných toaliet, detské ihrisko, fitness a veľké ihrisko s tribúnou na streche garáží na Mesačnej ulici.

Zámer počíta s vytvorením nového námestia s rozlohou takmer tisíc štvorcových metrov a s fontánou na konci Clementisovej ulice pri Trnavskej ceste. Jeho súčasťou má byť aj podchod popod cestu a železničnú trať až na Gašparíkovu ulicu v Trnávke.

Výstavba na Ostredkoch má novú podobu

Revitalizácia štvrte Ostredky - garáž s ihriskami na Mesačnej ulici Zdroj: Riston

Možnosti parkovania sa majú rozšíriť zo súčasných 674 na 1 507 státí. Z nich 199 má pribudnúť lepšou organizáciou dopravy na uliciach a 634 v parkovacích domoch na Trnavskej ceste, Zimnej a Mesačnej ulici a v podzemných garáž pod novými budovami.

Otázkou však je, či to umožňujú majetkové pomery v lokalite. Zámer uvádza ako termín začatia výstavby september budúceho roku a dokončenie po etapách do 10 rokov. Náklady odhaduje na 30 miliónov eur.

Pôvodne plánoval Riston postaviť štyri šesťpodlažné bytovky na dvojpodlažnej polyfunkčnej podnoži na dvoch súčasných parkoviskách pozdĺž Trnavskej cesty, ktoré vlastní. Malo v nich byť 184 malometrážnych bytov a 2 800 štvorcových metrov plochy pre obchody a služby.

Výstavba na Ostredkoch má novú podobu

Revitalizácia štvrte Ostredky - garáže pri Trnavskej ceste Zdroj: Riston

Parkovanie sa malo presunúť do podzemia – 227 miest malo slúžiť obyvateľom nových domov a 70 miest spolu s 90 na povrchu pre pôvodných obyvateľov lokality.

Výstavba za 15 miliónov eur sa mala začať na jeseň 2011. Zámer predstavený v lete 2010 však narazil na nesúhlas občanov, ktorí proti nemu spísali petíciu, mestskej časti aj hlavného mesta. Výhrady sa týkali veľkého zabratia parkovacích plôch a zelene a nedoriešeného dopravného napojenia.

Investor preto projekt stiahol a priznal, že dopravnú situáciu bude treba doriešiť. Zároveň uviedol, že projekt prepracuje.

Zobraziť Revitalizácia štvrte Ostredky na väčšej mape