Na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov má ísť z plánu obnovy celkovo 528,2 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu odobrila vláda s pripomienkami, informovala TASR. Ďalších vyše 200 miliónov eur má ísť na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov.

Lepší vzduch

Komplexná obnova budov by mala pozitívne pôsobiť nielen na zníženie emisií CO2, ale aj znečisťujúcich látok v ovzduší. „Spotreba energie v budovách by sa mala do roku 2050 znížiť o 40 percent v porovnaní s rokom 2020, pričom súčasné emisie poklesnú o 79 percent v porovnaní s rokom 2020 a o 87 percent v porovnaní s rokom 1990,“ vyčíslili v materiáli.

Obnova umožní vznik nových pracovných miest na lokálnej úrovni. Každé euro investované do obnovy, bude mať multiplikačný efekt. To znamená, že ak Slovensko investuje 100 miliónov eur do obnovy budov, vytvorí sa dodatočný hrubý domáci produkt 130 miliónov eur, príjmy verejných financií vo výške 31,3 milióna eur a 3 500 pracovných miest.

Viac hospodárnosti

Komponent obnovy budov si vyžiada reformu zosúladenia podporných mechanizmov obnovy rodinných domov poskytovaných viacerými rezortmi. Rovnako aj reformu nakladania so stavebným odpadom. Cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti takmer 30-tisícov rodinných domov – realizácia ich obnovy vo vzťahu energetickej hospodárnosti a adaptácia na zmenu klímy, ktorá patrí medzi najväčšie environmentálne výzvy.

Plán obnovy ponúka jedinečnú možnosť, ako zreformovať a naštartovať efektívnejšiu podporu obnovy rodinných domov, mieni riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová. Združenie víta vôľu obnoviť 30-tisíc rodinných domov. Potenciál je veľký a je dobré využiť reformnú náladu plánu obnovy na integráciu dotačných nástrojov, podotkla. Zámer vytvoriť komplexnú dotačnú schému s takouto veľkou alokáciou je podľa platformy dobrý a správny.

Nezabudnúť na verejné budovy

„O úspechu týchto plánov však rozhodne až samotná realizácia,“ upozornila K. Nikodemová .V prípade rodinných domov bude dôležité zabezpečiť administratívne kapacity na strane štátu, jednoduché podávanie žiadostí, technickú asistenciu pre žiadateľov, dobrú propagáciu programu a spoluprácu rezortov.

Pripomenula, že okrem obnovy rodinných domov myslí plán obnovy aj na verejné budovy, či už priamo v komponente budov s obnovou historických a pamiatkovo chránených budov, alebo v iných komponentoch s inými verejnými budovami ako nemocnice, školy, škôlky a ďalšie. „Z pohľadu historických budov bude určite výzvou splniť základnú požiadavku Európskej komisie, a to minimálne zníženie potreby primárnej energie budovy o 30 percent, a pritom klásť silný dôraz na zachovanie architektúry a historickej hodnoty,“ dodala riaditeľka platformy.

Obnova rodinných domov v rámci Plánu obnovy
  • Podpora 30-tisícov domácností
  • Realizácia medzi rokmi 2022 a 2026
  • Rok 2021 – príprava schémy
  • Do konca roka 2022 obnova 4 000 domov
  • V rokoch 2023 – 2025 obnova po 7 000 domov každoročne
  • V roku 2026 obnova zvyšných 5 000 domov

Plán obnovy a odolnosti SR, reformy a investície, ktorý má hodnotu takmer 6,6 miliardy eur, v stredu schválila vláda s pripomienkami. Plán je potrebné oficiálne predložiť Európskej komisii  do 30. apríla tohto roka. Plán je súčasťou spoločnej reakcie členských štátov Európskej únie na silný pokles ekonomiky spôsobený pandémiou nového koronavírusu. Reformy aj investície sa majú realizovať v rokoch 2021 – 2026.