V januári tohto roka to vyzeralo ako hotová  vec. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa po mesiacoch prieťahov a komplikácií mohol pochváliť tým, že mesto konečne našlo prvý pozemok určený pre výstavbu nájomných bytov. Prvých 68 bytových jednotiek malo vyrásť v Dúbravke.

„Chcem sa poďakovať starostovi Dúbravky Martinovi Zaťovičovi, ktorý nám poskytol súčinnosť a mesto si tak môže plniť zákonnú povinnosť. Veľmi si to vážim, aj vzhľadom na komplikácie v iných mestských častiach, s ktorými sa pri zabezpečení bytových náhrad neustále stretávame,“ chválil I. Nesrovnal.

Odpor poslancov

So stavebnými prácami mali začať v priebehu niekoľkých dní. Aby sa vyhli negatívnym reakciám domácich, sľúbili im aj protihodnotu. „Mesto na vlastné náklady vybuduje takmer stovku parkovacích miest pre obyvateľov z okolitých domov a park. Vychádzame tak v ústrety obyvateľom okolitých domov, ktorým zabezpečíme nielen komfort parkovania, ale aj možnosť využitia oddychovej zóny v podobe parku,“ sľuboval primátor.

Proti týmto plánom sa však postavili poslanci v Dúbravke, ktorí prelomili veto primátora. Hlavným problémom bolo parkovanie, keďže projekt, ktorému bolo schválené stavebné povolenie, upravovali a vyškrtli z neho podzemné garážové stojiská. „Primátor zabudol na podstatnú vec, že v októbri 2016 prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva hovorí o tom, že mesto nebude stavať skôr, kým sa nevyrieši problém s parkovaním a parkom,“ argumentoval M. Zaťovič.

Primátor neskrýval sklamanie a poukázal na to, že mesto už investovalo okolo 200-tisíc eur na prípravu stavby. „Od roku 2014 je jasné, že sa bude v tejto lokalite stavať a nikto s tým nemal problém. Celú dobu prebiehala s mestskou časťou dobrá spolupráca. Potom prišiel január 2017 a niečo sa stalo, svet sa obrátil hore nohami,“ konštatoval primátor Bratislavy.

Samotní poslanci argumentujú tým, že stavba naruší pokojný ráz lokality. „Niekedy svojím rozhodnutím jednu stranu sklamete a druhú potešíte. V tomto prípade však nie je víťaz žiadny, keďže do Dúbravky nechcú ísť ani nájomníci, ktorí boli dlhé roky zvyknutí na život v Starom meste,“ vysvetľuje pre TREND Reality mestský poslanec Peter Hanulík.

Ministerstvo na strane mesta

Na stranu primátora Bratislavy sa aktuálne postavilo aj ministerstvo dopravy. „Prekvapuje ma aktivita niektorých poslancov aj starostu proti právoplatne vydanému stavebnému povoleniu, ktorého zmenu pán starosta osobne podpísal. Uvedenú aktivitu považujem nešťastné politizovanie odbornej záležitosti, ktoré je naviac podľa mňa aj v rozpore s existujúcim právnym stavom,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Peter Ďurček.

Štátny tajomník poukázal na to, že Bratislava má platné stavebné povolenie, platnú zmluvu so stavebnou firmou, platnú zmluvu o dotácii so štátom a platné uznesenie mestského zastupiteľstva. „Nerealizácia tohto projektu by hlavnému mestu priniesla finančné škody vo výške niekoľko miliónov eur,“ naznačil.

Vojna v Dúbravke:  Na stranu primátora sa postavilo aj ministerstvo

Nájomné byty Dúbravka Zdroj: Google Steet View

Mesto získalo na realizáciu projektu dotáciu vo výške necelých štyroch miliónov eur. A nejde len o tieto peniaze. Mesto od začiatku tohto roka musí uhrádzať rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným majiteľom bytov, v ktorých bývajú nájomníci. O náhradne bývanie pritom požiadalo 580 nájomcov. Len tento rok tak má hlavné mesto doplácať sumu na úrovni troch miliónov eur.

Čo bude ďalej, nie je vyriešené. Stavbu od mesta minulý týždeň prebrala stavebná spoločnosť Metrostav, ktorá už pozemok oplotila. „Hľadáme riešenie ako stavbe zabrániť,“ naznačuje P. Hanulík. Na strane hlavného mesta je aj spomínané ministerstvo. „Z dokumentov, ktoré sú verejne dostupné je jasné, že projekt má právoplatné stavebné povolenie z roku 2014 a so zmenami v tomto povolení dňa 18. 1 2016 súhlasil aj súčasný starosta mestskej časti, čo potvrdil svojim podpisom,“ uzatvára hovorkyňa rezortu Karolína Ducká.