Rande s realitou - menu:

Od frekventovanej Jantárovej cesty vedúcej do Jaroviec a Rusoviec sa nachádza podstatne ďalej a dosah dopravného hluku nie je pre obyvateľov taký rušivý. Pri obhliadke panovalo sychravé počasie, preto sú exteriérové zábery ponorené do hmly.

Architektúra

Architektúrou a hmotou sú Viladomy pokračovaním predchádzajúcich etáp. Musíme konštatovať, že projektanti sa tu viac pohrali s architektúrou.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Architektúra SO 07 Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Architektúra SO 08 Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Viladomy pozostávajú zo štyroch objektov. Päťpodlažná výška s jedným ustúpeným podlažím nadväzuje na už zrealizovanú výstavbu Slnečníc. Sú veľmi prezieravo osadené tak, že susedia si nepozerajú priamo „do taniera“, aspoň nie pocitovo.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Usporiadanie objektov Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Fasády majú nápaditejšie členenia — skosenia stĺpov a ostení lodžií, ktoré vylepšujú presvetlenie a preslnenie bytov — a aj vhodné variácie v zemitých farbách.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Skosenie stĺpov loggií Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Skosenie ostenia Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Kvalitatívne však Viladomy nadväzujú na druhú etapu len klasickou fádnou kontaktnou zateplenou fasádou so šúchanou omietkou, veľkými lodžiami a terasami, ale s monotónnym zábradlím s nie veľmi šťastným kotvením do podlahy.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Bielohnedá fasáda Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Opakujú sa tiež francúzske okná s radiátormi osadenými za sklom.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Radiátory pred oknom - pohľad zvnútra Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Medzi objektmi je veľmi pekný priestor dotvorený zeleňou, terénnymi vlnami, ktoré sa využili aj na zabezpečenie bezbariérového prístupu k domom.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Exteriérové úpravy Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nachádza sa tu detské ihrisko, zatrávnené plochy, miesta pre komunitné záhradky a upravené vnútroblokové komunikácie.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Komunitná záhrada Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Okolie Viladomov je už upravené, okrem detského ihriska sú tu inštalované lavičky i smetné nádoby popri chodníkoch. Veľmi vhodne je osadený prístrešok pre kontajnery s čipom na vstup, ku ktorým budú mať oblužné vozidlá komfortný prístup.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Prístrešok pre kontajnery Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Veľmi nás zaujalo nápadité riešenie hlavného vstupu do jedného z objektov. Vstupné schodisko do dvoch strán môže slúžiť aj na pohodlné sedenie či osadenie kvetináčov pre kvety a pod.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Nápadito riešený vstup do objektu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Spoločné priestory

Vstupné a spoločné priestory objektov sú veľkorysé, priestranné a presvetlené veľkým strešným svetlíkom. Vstupné dvere majú inštalované zariadenie na elektronické čipy, čo považujeme za štandard pre tento typ bývania.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Vstup do objektu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Schránky sú umiestnené v zádverí objektu, poštoví doručovatelia tak budú musieť vstupovať do objektov.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Poštové schránky v zádverí Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Od zádveria možno prejsť pomerne širokou chodbou k výťahom, ktoré sú tiché, priestranné a spĺňajú súčasné požiadavky. Na prízemní, v hlavnom komunikačnom priestore domu, sa už nachádzajú prvé byty.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Výťah Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pri výťahovej šachte je umiestnené hneď prístupné otvorené schodisko, bez prečlenenia dverami.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Svetlík nad schodiskom Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Schodisko, ako aj spoločné komunikačné priestory k bytom, tvoria jadro objektov, ktoré pôsobí v porovnaní s inými hodnoteným objektmi veľkoryso a vzdušne.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Zábradlie schodiska Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Páčilo sa nám priame schodisko s trubkovým zábradlím, prechádzajúcim celou výškou objektu, zhora presveteľované prirodzeným svetlom zo svetlíka. Prvý a posledný schod, ako aj podesta sú farebne odlíšené.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Farebne odlíšené stupne schodiska Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Z obhliadky ešte pred nasťahovaním obyvateľov domu nevieme posúdiť, či hluk zo spoločných priestorov nebude pôsobiť rušivo v bytoch, pretože v celom dome nie sú žiadne tlmiče hluku. Máme na mysli viac členité chodby, zdrsnený typ omietky a pod. Realita však môže byť iná.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Spoločná prístupová chodba k bytom Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V objekte sa nenachádzajú žiadne komerčné priestory.

Parkovanie

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Podzemná garáž Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V polozapustenom suteréne sú vybudované podzemné garáže so stojiskami, ktoré sú riešené pekne a účelovo. Majú kvalitnú bezprašnú úpravu podlahy. Sú však bez prirodzeného presvetlenia a s núteným vetraním, ale je to na úkor okolitých terénnych úprav.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Vjazd a výjazd do garáže Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V rámci garáží sú vedené aj všetky inštalácie zdravotechniky, vykurovania a elektroinštalácie, ktoré pôsobia veľmi usporiadane a nerušivo.

Pivnice

Murované pivnice sa nachádzajú na prízemiach objektov. Pivnice neboli súčasťou bytov a ani ich nie je toľko ako bytov. Podľa nášho názoru pivnica by mala byť súčasťou príslušenstva bytu s tým, že by sa majitelia bytov mohli rozhodnúť pre pivnicu podľa veľkosti, keď je možnosť. Tento postreh platí všeobecne pre všetky projekty bývania, nielen v tomto prípade.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Pivničné kobky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Vykurovanie

Vykurovanie je riešené centrálnou plynovou kotolňou pre túto etapu výstavby s rozvodom do jednotlivých objektov, v ktorých sú umiestnené OST (odberné stanice tepla). Zaujímavosťou je, že jednotlivé kotolne II. a III. etapy výstavby Slnečníc sú prepojené a slúžia ako záložné zdroje na vykurovanie. Napríklad v letnom období je v prevádzke iba jedna z nich, teda pracuje v optimálnom režime, čím dochádza k úsporám.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Plynová kotolňa jedného objektu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Byty

Byty sú navrhnuté dispozične s kuchyňou, ktorá je prepojená s obývacou časťou. Majú veľmi dobre navrhnutú škálu od 1-izbového s kuchyňou po 4-izbové plus kuchyňa. Výmery sú o niečo väčšie ako v predchádzajúcej etape, približne o 10 – 15 percent a bytom to veľmi prospelo.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Príprava kuchyne Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Kúpeľne a toalety sú oddelené v samostatných miestnostiach. Vo WC sa nachádzajú stupačky s rozvodom teplej a studenej vody, prispôsobené na automatický odpočet ich stavu.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Kontrola kvality prác Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Povrchové úpravy v bytoch sú zrealizované v dobrej kvalite, omietky sú zvislé, rovné a hlavne pravouhlé. Obklady a dlažby pekne uložené, parkety tiež sú na rovnom podklade a neplávajú.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Obložková zárubňa dverí Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Interiérové dvere sú zabudované do obložkovej zárubne.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Radiátor Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Z podlahy sú inštalované radiátory priamo pred okennými otvormi.

Spomenieme jeden detail, ktorý sa nachádza v niektorých izbách bytov. Je to prevetrávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje vetranie priestoru aj pri zatvorených oknách a je umiestnené v ráme okna. Je to podľa nášho názoru vhodnejšie riešenie ako umiestnenie vetracej mriežky na stene prechodom cez obvodový múr. Týka sa to však len bytov a izieb orientovaných smerom k hlavnej ceste.

Nakoľko sa objekty S7 a S8 nachádzajú v dosahu frekventovanej cesty, bolo nutné z hygienického hľadiska zabezpečiť výmenu vzduchu aj pri zatvorených oknách, aby sa eliminoval hluk a prašnosť z komunikácie. Treba upozorniť aj na to, že tieto vetracie zariadenie je nutné pravidelne udržiavať, čistiť filtre od prachu, peľu a prípadných mikroorganizmov.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Videovrátnik Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Videovrátnik v bytoch je umiestnený podľa nás nevhodne nízko, pri otváraní a zatváraní dverí bude zavadzať. Rozvodnice sú hneď pri vstupných dverách, ľahko dostupné – pozor treba dávať, aby k nim nemali prístup deti.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Schodík na terasu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Vstup na loggie a terasy vedie z jednej obytnej miestnosti, a to cez schodík, ktorý je vyšší ako odporúča STN do 20 cm.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Prechod na terasu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Medzi bytovými jednotkami sú tieto vonkajšie priestory predelené fundermaxom, ktorý je v bielej farbe vhodne farebne zladený s fasádou.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Predelenie loggií Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Súčasťou štandardného vybavenia bytu je aj príprava na vonkajšie žalúzie, a to na všetkých oknách, ktoré nie sú tienené balkónom.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Nedošpárované schodisko Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Všeobecne práce sú zrealizované v dobrej kvalite až na pár detailov pri maliarskych finálnych úpravách, dokončovacích prácach na dlažbách, odlúpnutá časť stropnej omietky pri elektroinštaláciách, poškodených detailoch podlahy a schodiska. Toto sú nedostatky, ktoré nie je problém opraviť, ide skôr o tzv. kozmetické defekty.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Nedorobky na elektroinštalácii Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Nedorobky po maliaroch Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Exteriér

Fasády a povrchové úpravy domov sú zrealizované v dobrej kvalite a pôsobia vcelku zaujímavo. Dá sa vyčítať pár detailov, ktoré sa mohli zrealizovať precíznejšie. Sú to však bežné chyby a nedostatky, ktoré sa na stavbách vyskytujú a sú opraviteľné v rámci preberacích konaní.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Fasáda v zemitých farbách Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Trochu viac úsilia by mal investor v spolupráci s projektantom venovať drobným nedostatkom na fasáde. Nie je to veľkoplošný, ale zato opakujúci sa problém na viacerých miestach a domnievame sa, že je to nutné riešiť systémovo. V prípade, že poškodená časť fasády nebude opravená, hrozí, že sa poškodenie rozšíri a znehodnotí ešte väčšie časti.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Zatečenie fasády Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Záver

Bývanie v Slnečniciach II spĺňa štandard bývania v domoch tohto typu. Vyriešené je parkovanie – v podzemných garážach, ako aj vonkajšie predané k bytom - pohodlné príjazdové komunikácie. Parkovanie pre návštevy je smerované na platené parkovisko za rampou, čo už bolo vyriešené v predchádzajúcej etape.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Vonkajšie parkovacie miesta Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Medzi objektmi sa myslelo na relax, je tu veľa zelene, nezabudlo sa na ihriská pre deti a okrem iného začína už fungovať drobná občianska vybavenosť v rámci predchádzajúcej etapy (obchodíky, kaviarne, reštaurácie, ambulancie lekárov).

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Ihrisko Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Ak to pôjde takto ďalej, vznikne nová samostatná a sebestačná zóna s dobrou architektúrou a príjemným bývaním v blízkosti už obývaných rodinných domov. Na zamyslenie je možno zabezpečiť odhlučnenie dopravy z Jantárovej cesty.

Viladomy v Slnečniciach zasvietili aj v hmle

Slnečnice III - Pohľad na rodinné domy Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Autor je konateľ spoločnosti Armatrade GRP, s.r.o.

Rande s realitou - menu: