Otázka: Chcel by som si s priateľkou zobrať hypotéku vo výške 50 tisíc Eur na nadstavbu rodinného domu, ktorý patrí mojim rodičom. Tí však nesúhlasia s ručením ich domu, ale ponúkli mi, že by som mohol ručiť pozemkom, ktorí tiež vlastnia. Je možné ručiť týmto pozemkom, ktorý nemá s výstavbou nič spoločné a navyše nie som ani jeho majiteľom? Alebo existuje iné riešenie?

Dôležitým faktorom pri rozhodnutí banky, či prijme ako zabezpečenie úveru pozemok, je jeho aktuálny stav a najmä hodnota. Hodnotu určí znalec z oblasti oceňovania nehnuteľností, prípadne o vypracovanie posudku o hodnote môžete požiadať banku, ak túto službu poskytuje prostredníctvom „vlastných znalcov“.

Na hodnotu pozemku má vplyv jeho využívanie – či ide o stavebný pozemok, ornú pôdu, záhradu, či sa nachádza v obci alebo mimo nej, aký je k nemu prístup a pod. Pri ručení pozemkom zväčša banka poskytne prostriedky od 50 do 85 % z bankou akceptovanej hodnoty pozemku.

Vlastníkmi zakladanej nehnuteľnosti môžu byť Vaši rodičia, svoj súhlas so založením v prospech banky prejavujú podpísaním záložnej zmluvy s bankou.

Ďalšou možnosťou by mohlo byť dočasne presvedčiť rodičov, aby založili v prospech banky rodinný dom a v okamihu, keď vznikne časť nadstavby, zapísať ju ako rozostavaný byt do katastra a preložiť naň záložné právo z domu (podmienkou je ale samostatný vchod).

Prípadne založíte najprv len pozemok a v momente vzniku rozostavaného bytu preložíte záložné právo na byt. Ide o komplikovanejšie riešenie a banka bude peniaze z úveru posielať postupne, podľa stavu výstavby, ale môže to byť riešenie práve pre Váš prípad.

Autorka pracuje v spoločnosti Hypocentrum, a.s.