Dostal som sa do situácie, že nedokážem ďalej splácať svoj hypoúver. Došlo to tak ďaleko, že mi prišlo niekoľko upomienok, aj list od exekútora. Nechcel by som prísť o svoj byt, preto vás prosím o radu, ako túto situáciu vyriešiť.

V takýchto prípadoch je najdôležitejšie komunikovať s bankou hneď ako zistíte, že nie ste schopný splácať úver. Banka tento prístup ocení určite viac, ako keď svoju platobnú neschopnosť tajíte alebo otvorene neriešite.

Pri problémoch so splácaním úveru sa banka v spolupráci s Vami najprv pokúša nájsť vhodné riešenie. Či už pomocou predĺženia lehoty splatnosti úveru alebo pomocou odloženia splátky istiny, prípadne odloženia celej výšky splátky na určité limitované obdobie.

Ak ani po tejto lehote nie ste schopný úver riadne splácať, navrhne Vám banka predaj nehnuteľnosti a predčasné splatenie úveru. Ak s takouto možnosťou nesúhlasíte, banka pristúpi k realizácií záložného práva a svoju pohľadávku si uplatní prostredníctvom exekúcie.

Možnosťou, ako sa vyhnúť predaju nehnuteľnosti, je poskytnúť dočasne nehnuteľnosť na prenájom a zabezpečiť si tak peňažné prostriedky na splácanie úveru.

Autor pracuje v spoločnosti VINDICO Mortgage & Insurance parnter, s.r.o.