• Čo znamená udelenie exkluzivity pri niektorých zmluvách?

Niektoré zmluvy môžu byť postavené tak, že sprostredkovateľ realitnej kancelárie od klienta ako od záujemcu dostane výhradné právo na obstaranie záležitosti.

Udelenie exkluzivity

Daniela Rážová

To znamená, že ak klient udelí sprostredkovateľovi exkluzivitu, sprostredkovateľ má nárok na províziu aj vtedy, ak si kupujúceho, nájomcu alebo predávajúceho nájde klient sám alebo prostredníctvom iného sprostredkovateľa.

Rizikom pri udelení exkluzivity je, že realitná kancelária musí byť dostatočne motivovaná ponúkať nehnuteľnosť a predať ju v čo najkratšom čase.

Čo sa týka sprostredkovateľskej zmluvy, zákon neustanovuje, že zmluva musí byť písomná. Pri ústnej dohode však môže dôjsť k nedorozumeniam najmä pri dokazovaní dojednaných podmienok. Preto vyžadujte sprostredkovateľskú zmluvu v písomnej forme.

Autorka je predsedníčka Asociácie realitných maklérov a riaditeľka realitnej agentúry Bond, s.r.o., Bratislava.