Rande s realitou - menu:

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Viladomy Slnečnice 2 - Rande s realitou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Viladomy Slnečnice 2 - Rande s realitou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pri pohľade na fasádu bytového komplexu zjavne chýba väčšia variabilita materiálov. Dominuje fádna, klasická kontaktná zateplená fasáda so šúchanou omietkou. Má síce veľké loggie a terasy, ale uzatvorené monotónnym zábradlím a s nie veľmi šťastným kotvením do podlahy.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Stredová časť kotvenia zábradlia je z nerezu. Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Napriek tomu, že fasády tvoria krásne zasklené steny, resp. francúzske okná, architekt s investorom nevyužili dostatočne ich potenciál. Veľmi rozpačitý dojem vytvárajú v interiéri umiestnené štandardné radiátory, ktoré nepôsobia trendovo. Aj pri pohľade zvonku sú rušivým prvkom, ktorý kazí dojem z celkového pohľadu na bytový komplex.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Ako na výstave radiátorov. Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Viladomy pozostávajú z troch objektov, ktoré sú usporiadané do nepravidelného štvoruholníka a vytvárajú príjemný voľnočasový priestor s malým námestím. Výška objektov nepôsobí rušivo. Ide o päť nadzemných podlaží s jedným ustúpeným podlažím.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Zábavná a oddychová zóna Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Zábavná a oddychová zóna Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Vzdialenosti medzi objektmi sú primerané k tomu, aby bola zachovaná intimita bývajúcich. Okolie Viladomov je už upravené, sú tu vytvorené trávnaté plochy, detské ihriská, lavičky.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Viladomy Slnečnice 2 - Rande s realitou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Viladomy Slnečnice 2 - Rande s realitou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Obyvatelia a budúci užívatelia majú vybudovaný bezbariérový prístup do komerčných priestorov na 1. nadzemnom podlaží a tiež komfortný vjazd vozidlami do polozapustených podzemných garáží. V ďalších dvoch objektoch sú garážové státia na prvom nadzemnom podlaží, rovnako aj murované pivnice.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Viladomy Slnečnice 2 - Rande s realitou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Spoločné priestory

Vstupy do objektov pôsobia veľkoryso. Vstupné dvere majú zabudované čítačky čipov, čo považujeme za štandard pre tento typ bývania. Poštovné schránky sú však umiestnené až vo vstupnej hale, poštár bude musieť vstúpiť do objektu. Výťahy sú tiché a spĺňajú súčasné požiadavky.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Doručovatelia musia vyfasovať čipy Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Inou kapitolou sú spoločné chodby na poschodiach, ktoré vedú k bytom. Určite sú sklamaním, zvlášť ak hovoríme o Viladomoch. Sú úzke, veľmi členité, nízke, bez denného presvetlenia a stojí v nich vzduch, pretože sa uzatvárajú ťažkými protipožiarnymi dverami.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Prístupové chodby k bytom – chcete nimi čo najskôr prejsť a sťahováci budú mať určite poznámky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Prístupové chodby k bytom – chcete nimi čo najskôr prejsť a sťahováci budú mať určite poznámky Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Na druhej strane treba pochváliť dispozičné riešenie garážových státí, do ktorých sa dá vojsť aj zo vstupnej haly. Majú prirodzené vetranie, s prístupom denného svetla a kvalitnou bezprašnou úpravou podlahy. Miesta na parkovanie boli už dimenzované aj na väčšie, rozumej širšie osobné vozidlá.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Dopravný policajt dbal pri kolaudácii, aby pohodlne zaparkovali aj SUV-čka Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Dopravný policajt dbal pri kolaudácii, aby pohodlne zaparkovali aj SUV-čka Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V garážovom priestore vedú aj všetky inštalácie zdravotechniky, vykurovania a elektroinštalácie, ktoré pôsobia veľmi usporiadane, čisto a nerušivo. 

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Usporiadanie infraštruktúry domu jedna báseň Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Z garáží je aj priamy prístup do murovaných pivníc. Pivničné kobky (3 m2) sú murované a neomietnuté, napriek tomu pôsobia veľmi príjemným a čistým dojmom. O väčšie kobky údajne záujem nebol.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Na kompóty od mamy a bicykel postačujúce Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Byty

Byty sú navrhnuté účelne a dispozície zodpovedajú súčasným trendom bývania. Výmery majú štandardné, avšak podľa nášho názoru nekorešpondujú s názvom „Viladomy“. Ako negatívum hodnotíme aj fakt, že väčšina bytových jednotiek je orientovaná iba do jednej svetovej strany.

Povrchové úpravy v bytoch sú zrealizované v dobrej kvalite. Omietky sú zvislé a rovné.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Viladomy Slnečnice 2 - Rande s realitou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Obklady, dlažby a parkety sú pekne uložené na rovnom podklade a neplávajú. Sem-tam dlaždičkárom ušli detaily v zlomoch plôch, ale zásadné chyby alebo nedostatky sme nenašli.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Keď sa pokladač „vyšantí“, alebo nemá svoj deň Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Keď sa pokladač „vyšantí“, alebo nemá svoj deň Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Príjemným dojmom pôsobia aj kvalitne zapustené zárubne dverí.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Viladomy Slnečnice 2 - Rande s realitou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Viladomy Slnečnice 2 - Rande s realitou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Rovnako plastové okná sú vyhotovené kvalitne, vrátane kovania. Špecialitkou, ktorú kvitujeme, sa môžu pochváliť tzv. francúzske balkóny s nízko osadenými oknami. Majú inštalované zámky na kľúč kvôli bezpečnosti malých detí.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Viladomy Slnečnice 2 - Rande s realitou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Viladomy Slnečnice 2 - Rande s realitou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Samostatnou kapitolou v interiéri sú už spomínané radiátory. Pôsobia lacným dojmom, nevzhľadne a často sú umiestnené v rozmeroch a na miestach, ktoré rušia dojem z priestoru. Nehovoriac o tom, že sú zapustené do podlahy a nie do steny. Tu dávame architektom palec dole.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Radiátory ako v ubytovni Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Za povšimnutie stojí určite ešte jeden malý detail každého bytu. Nachádza sa v nich zariadenie, ktoré zabezpečuje vetranie priestoru pri zatvorených oknách. Nakoľko sa Obytný súbor Slnečnice 2 nachádza pri frekventovanej ceste, bolo nutné z hygienického hľadiska v každom byte zabezpečiť výmenu vzduchu aj pri zatvorených oknách, aby sa eliminoval hluk a prašnosť z komunikácie. Použité zariadenie ale pôsobí rušivo. V interiéri je umiestnené na stenu, kde sa už nedá umiestniť nábytok.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Čarovná skrinka Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V exteriéri vyúsťuje toto zariadenie na balkónových stenách v podobe plastových mriežok, ktoré časom určite stratia prirodzenú farbu. Mohli sa použiť radšej z iného ušľachtilejšieho materiálu. Osadenie niektorých mriežok nepriliehalo na fasádu. Okrem toho treba upozorniť aj na fakt, že vetracie zariadenie musí budúci majiteľ bytu pravidelne udržiavať, čistiť filtre od prachu, peľu  a prípadných mikroorganizmov.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Bude vás nový majiteľ bytu poctivo čistiť? Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Bude vás nový majiteľ bytu poctivo čistiť? Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Pri balkónových dverách vyúsťuje z vonkajšej časti elektrický prívod na inštaláciu elektrických žalúzií. Prívod je dostatočne dlhý, ale uvažované žalúzie budú zasahovať do dverného otvoru.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Nuž, žaluziari to nebudú mať ľahké Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Nevhodné je podľa nás osadenie rozvodnej elektrickej skrine s ističmi v pomerne nízkej výške, hoci v súlade s platnými vyhláškami. Pokiaľ nebude súčasťou šatníkovej skrine, ľahko sa môžu do nej dostať aj deti. Rovnako telefón na otváranie dverí je osadený zhruba vo výške pásu dospelej osoby, podľa nás bude určite zavadzať pri bežnej prevádzke v byte.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Viladomy Slnečnice 2 - Rande s realitou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

V kúpeľniach je uloženie a špárovanie obkladov urobené precízne. V niektorých bytoch ale nevyšla inštalácia nástenného radiátora. Budúci užívateľ bude musieť veľmi opatrne otvárať dvere.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Ups, tak toto nevyšlo... Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Kuchynské časti sú zabezpečené samostatným odvetraním. Gazdinky si však musia vystačiť iba s varením na elektrinu, plyn v bytoch dovedený nie je, iba do komerčných priestorov na 1. nadzemnom podlaží, kde budú stravovacie prevádzky. Dnes je to ale bežné vo väčšine novostavieb.

Miernym sklamaním bolo riešenie bytov na najvyššom podlaží. Očakávania, že budú veľkorysejšie, sa nenaplnili. Bytom dominuje úzka spojovacia chodba so šírkou menej ako jeden meter, čo uberá bytu na atraktivite.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Ups, tak toto nevyšlo... Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Viladomy Slnečnice 2 - Rande s realitou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Z bytov na najvyššom podlaží sa dá vyjsť na terasu cez pochôdzny parapet. Plusom je samostatný prívod vody na terasu.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Viladomy Slnečnice 2 - Rande s realitou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Oplechovanie múrika terasy je správne vyspádované, miestami s rozliepajúcimi sa spojmi.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Pochôdzny parapet na terasu Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Dlažba na strešnej terase pôsobí lacným dojmom a pri chôdzi „pláva.“

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Poveternostné podmienky dajú zabrať spojom. Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Viladomy Slnečnice 2 - Rande s realitou Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Exteriér

Fasády a povrchové úpravy domov sú zrealizované v dobrej kvalite, ale pôsobia nudným dojmom bez akejkoľvek invencie. Vetracie mriežky na fasáde, umiestnené z kuchynských priestorov bytov, časom a vplyvom poveternostných podmienok určite zmenia zafarbenie a možno aj kvalitu, čomu sa dalo predísť kvalitnejším materiálom.

Účelné bývanie v dobrej kvalite, ale bez šmrncu

Dlažba doslova hrkotala „klik-klak“ Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.

Dá sa vyčítať aj pár detailov, ktoré sa mohli zrealizovať aj trochu precíznejšie. Sú to však bežné chyby, ktoré sa na stavbách vyskytujú a dajú sa opraviť v preberacom konaní. Stavba je pripravená na kvalitné bývanie, už sa len nasťahovať.

Autor pôsobí ako stavebný dozor v spoločnosti Armatrade GRP, s.r.o.

Rande s realitou - menu: