Rande s realitou - menu:

Územie obytného súboru sa nachádza južne od sídliska Zátvor. Zo severovýchodnej strany je ohraničené severným obchvatom mesta, zo severozápadnej strany Veternou ulicou a z juhozápadnej strany areálom obchodného centra.

V tesnej blízkosti sa nachádza napojenie na obchvat Trnavy. Aj preto je táto lokalita atraktívna aj pre klientov pracujúcich mimo mesta. Na juhovýchodnej strane sa nachádza nezastavané územie určené k ďalšej výstavbe.

Architektúra

Objekt je pôdorysne navrhnutý v tvare písmena „L“, pričom vytvára spolu so susednými objektmi polouzavretý exteriérový priestor vnútrobloku. S okolitými verejnými plochami je prepojený prostredníctvom podchodov. Objekt má šesť nadzemných podlaží, z toho jedno ustúpené.

Fasáda objektov je členená balkónmi, lodžiami a odsadenými terasami bytov na najvyššom podlaží. Je to veľmi šikovne navrhnuté – zväčšili sa terasy bytov na najvyšších podlažiach.

Kvalitatívne je fasáda len klasická kontaktná zateplená so šúchanou omietkou. Oživená je zábradlím z ťahokovu a fundermaxu. Musíme pochváliť architektov za jej príjemné farebné riešenia. Nebáli sa použiť pastelové farby, pričom klient nemá pocit, že by bol v „Lentilkove.“

Prvá etapa obytného súboru Arboria je už zabývaná. Vnútroblok tvorí už vyrastená zeleň, stromy a trávy, naozaj malebne riešené chodníčky, v kombinácii s gabiónmi múrov a farebne upraveným pohľadovým betónom terás bytov na zvýšenom prízemí.

Terasy na zvýšenom prízemí sú medzi bytmi delené oceľovými vegetačnými košmi, v ktorých sú nasadené dreviny a popínavé rastliny. Považujeme to za výrazný a pozitívny posun pri projektovaní. Samozrejme je otázne, ako prijmú toto riešenie užívatelia, ale veríme, že ocenia obklopenie zeleňou navyše. Terasy majú trávnik a gresovú dlažbu na rektifikovateľných podložkách.

Spoločné priestory

Do bytového domu sa vchádza bezbariérovým prístupom cez vstupné dvere so zabudovanými čipmi a so zádverím pre poštové schránky. Vstupné a spoločné priestory objektu sú vzdušné, priestranné a čiastočne presvetlené strešným svetlíkom.

Výťahy sú tiché, priestranné a spĺňajú požiadavky na prepravné kapacity v dome. Spoločné komunikačné priestory schodiska a chodby k bytom sú štandardne strohé a účelné.

Chodba k bytom pôsobí trochu „internátovo“, čo je však daň pre daný tvar objektu. Páčili sa nám farebne odlíšené vstupné bezpečnostné dvere do bytov, ktoré navrhli architekti.

Vykurovanie v objekte je zabezpečené horúcovodnou prípojkou a OST stanicou. Energia na vykurovanie bude rozpočítaná podľa pomerových meračov tepla, ktoré sú inštalované na radiátoroch. Odpočet vody a tepla sa bude vykonávať diaľkovo, bez vstupu do bytov. Do každého bytu sú privedené optické siete dvoch telekomunikačných operátorov.

Vykurovacie telesá v bytoch sú štandardné ako v obdobných projektoch. Avšak, čo sa týka ich veľkosti, niektoré z nich sa nám už pocitovo zdali väčšie ako by bolo vhodné a podľa nášho názoru zaberajú zbytočne miesto. Myslíme si, že nastal čas, aby si aj developeri na Slovensku zabezpečili odborný audit pri navrhovaní technických zariadení budov s oponentúrou, tak ako je to bežné vo svete.

V objekte sa okrem bytových priestorov nachádzajú v polozapustenom suteréne podzemné garážové stojiská. Nie sú súčasťou kúpy bytu, ale vzhľadom na ich nízku cenu (5 900 €) si ich kúpili takmer všetci vlastníci bytov. Parkovanie bude komfortné, pretože stojiská sú dostatočne široké, s bezprašnou úpravou podlahy, hoci bez prirodzeného presvetlenia a s núteným vetraním. V priestoroch garáží sú vedené aj všetky inštalácie zdravotechniky, vykurovania a elektroinštalácie, ktoré pôsobia veľmi usporiadane, čisto a nerušivo.

V suteréne sú umiestnené aj pivničné kobky. Oddelené sú systémovým plechovým programom, ktorý je v poslednom čase veľmi obľúbený, pôsobí čisto a finančne nie je náročný. Keďže nie je možné do plechových profilov vŕtať a zavesiť police, na uskladnenie sú nutné samonosné police.

Byty

Byty sú dispozične navrhnuté s prepojením kuchyne s obývacou časťou. Majú navrhnutú škálu od jednoizbových po štvorizbové byty, väčšinu však tvoria dvojizbové.

Povrchové úpravy v bytoch sú zrealizované v dobrej kvalite, omietky sú zvislé, rovné a najmä pravouhlé. Niektoré ostenia okien však „tancovali“, teda na jednom okne sa takzvane otvárali a na druhom uzatvárali.

Obklady a dlažby boli kvalitne uložené, aj keď niekedy nejaký detail obkladačom unikol. Za zbytočné určite považujeme dorezy pri kútoch alebo primurovkách.

Parkety tiež sú uložené na rovnom podklade a neplávajú, ale pri sokloch sa mohli parketári s detailmi napojenia na zárubne dverí viac pohrať.

Byty sú vybavené vetracími mriežkami, pretože bolo nutné z hygienického hľadiska zabezpečiť výmenu vzduchu aj pri zatvorených oknách, aby sa eliminoval hluk z komunikácie. Len pripomíname, že obytný súbor je v blízkosti obchvatu Trnavy. Treba upozorniť aj na to, že tieto vetracie zariadenie je nutné pravidelne udržiavať, čistiť filtre od prachu, peľu a prípadných mikroorganizmov.

Umiestnenie rozvodných skríň elektroinštalácií a slaboprúdu vo vstupných priestoroch bytov vedľa vstupných dverí považujeme za nešťastné. Sú umiestnené na stenách, ktoré by sa inak mohli využiť na umiestnenie predsieňového nábytku. Z nášho pohľadu to nie je nové zistenie, rovnaká situácia sa opakuje vo viacerých novostavbách. Projektanti elektroinštalácie by podľa nášho názoru mali viac komunikovať s architektom a porozmýšľať o vhodnom umiestnení rozvodníc, napríklad nad vchodové dvere.

Absentovala príprava pre exteriérové žalúzie, ktoré považujeme za vhodnú alternatívu ochrany pred slnkom a teplom.

V nových projektoch, aj keď nie vo všetkých, sa stávajú štandardom aspoň v bytoch orientovaných na južnú stranu. Exteriérové žalúzie mali len byty na najvyššom podlaží s terasami.

Exteriér

Fasády a povrchové úpravy domov sú zrealizované v dobrej kvalite. Pri obhliadke sme si ale všimli viac detailov, ktoré by sa nemali objavovať, ako napríklad nedoomietanie. Trochu to kazí celkový prvý dojem.

Je to daň za súčasný stavbársky boom, keď zohnať kvalitných remeselníkov a partie v čase vyžaduje nadľudské úsilie. Dobré partie majú zabezpečenú prácu na mesiace dopredu, môžu si vyberať stavby aj investorov.

Podľa skúseností z posledného obdobia, neraz sa stáva, že ak stavbyvedúci či stavebný dozor požadujú kvalitu od fasádnika, zbalí sa a odíde zo stavby a ide tam, kde naňho tak netlačia.

Záver

Obytný súbor Arboria bol veľmi príjemným prekvapením. Jednak architektúrou, riešením vnútroblokov, ale aj celkovou vysokou kultúrou okolitých úprav – počnúc uzamykateľnými kontajnerovými stojiskami (v budúcnosti ich nahradia moderné smetné nádoby zabudované v zemi), verejnosti voľne prístupným dostatočným množstvom vonkajších parkovacích miest.

Dopravné napojenie z bytového komplexu a do neho je bezproblémové. Cestné komunikácie komfortne obslúžia majiteľov bytov a ich návštevy, rovnako aj návštevníkov susediaceho obchodného centra.

Bytový komplex možno určite považovať za modernú mestskú štvrť plnú zelene vďaka premyslenými sadovým úpravám a dizajnovým riešeniam. Otvorením vonkajších komunikačných plôch je obytný súbor prístupný širokej verejnosti bez obmedzení, čím zároveň dôjde k vhodnému prepojeniu s komunitou z neďalekej staršej bytovej výstavby.

Atraktivita prostredia určite vzrastie po dobudovaní plánovaného exteriérového športovo-relaxačného miesta. Otázne je, do akej miery zasiahne do kvality bývania plánované budovanie obchodnej prevádzky v tesnej blízkosti obytného komplexu z južnej strany.

Autor je stavebný inžinier v odbore pozemné stavby, stavebný dozor spoločnosti Armatrade GRP, s.r.o.

Rande s realitou - menu: