Najčastejším príbytkom Slovákov je trojizbový panelákový byt, zistila ČSOB v interaktívnom prieskume. Z prieskumu ČSOB tiež vyplynulo, že Slováci uprednostňujú investíciu do vlastnej strechy nad hlavou pred dlhodobým bývaním v podnájme.

Až 45 percent ľudí býva vo „vlastnom“, 32 percent u rodičov, 18 percent v prenajatom príbytku a zvyšok v študentských domovoch. Tieto výsledky sú dostupné aj  podľa odvetví. Väčšina kopíruje priemer, iba v niektorých je situácia výrazne odlišná.

Vlastné bývanie má najväčší podiel v zdravotníctve, hlásia sa k nemu skoro dve tretiny zamestnaných v tejto sfére služieb. Dominantné je tiež medzi zamestnancami v štátnej správe. Aj pracujúci v bankovníctve alebo v manažmente, či administratíve majú viac než spolovice vlastné bývanie.

Naopak, v reklame, či marketingu je to len 35 percent, tretina býva v podnájme. Zamestnaní v médiách najčastejšie bývajú v podnájme. Najviac, okolo 60 percent ľudí z oboch týchto odvetí býva v Bratislavskom kraji. To platí ešte aj pre právnikov, tí však prevažne majú vlastné prístrešie

Tri izby v paneláku = najčastejšie bývanie

Sídliskové Dlhé diely v Bratislave Zdroj: SITA/Tomáš Benedikovič

Z tých, ktorí pôsobia v oblasti cestovného ruchu až 52 percent býva u rodičov, pravdepodobne s nimi totiž aj vo väčšej miere pracujú. Porovnateľne to vychádza ešte v poľnohospodárstve a potravinárstve. Pracujúci z neziskového sektora tiež najčastejšie bývajú u rodičov, ale je to menej než polovica z nich. Podobne zamestnaní v oblasti vedy a vzdelávania, ale tých je len 35 percent.

Vlastné bývanie do 5 rokov

Z ľudí zapojených do prieskumu zostala viac ako polovica bývať a pôsobiť vo svojom rodnom meste, zvyšných 46 percent sa odsťahovalo. Za najčastejší dôvod pre zmenu pôsobiska označilo 44 percent respondentov prácu, 29 percent štúdium a tretím najčastejším dôvodom na presťahovanie bol partner či partnerka.

Vlastné bývanie chce podľa prieskumu do piatich rokov zrealizovať 39 percent opýtaných. Do jedného roka si hodlá nájsť nové bývanie 12 percent, pätina bývanie rieši práve teraz a zvyšní sa touto otázkou nezaoberajú.

Väčšina, až 56 percent respondentov by si zobrala úver na bývanie, pätina si nepožičiava a 4 percentá by prostredníctvom pôžičky financovali zariadenie bytu. O hypotekárnom úvere by sa len 17 percent radilo s odborníkom. Bezmála 40 percent žiadateľov by sa rozhodovalo samo, a takmer rovnaká časť v súčinnosti s rodinou.

Prieskum „Ako žijú úspešní“ uskutočnila ČSOB v období od 21.10.2013 do 10.11.2013 a v tom čase sa ho zúčastnilo 3085 respondentov. Ako prvý bol zrealizovaný s využitím profesijnej sociálnej siete LinkedIn.