Na rozdiel od minulosti, daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nemusíte podávať, ak ste už daňové priznanie podali v minulosti a počas roku 2008 sa na vašich vlastníckych právach k nehnuteľnosti nič nezmenilo, resp. pokiaľ nenastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti.


Článok je súčasťou poradňe k dani z nehnuteľností.
Na
155416>tejto stránke nájdete ďalšie otázky a odpovede, sadzby, formuláre, VZN...


Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak je pozemok, stavby, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona o miestnych daniach.

Daniela Rážová, BOND reality, s.r.o.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.