Spomedzi jednotlivých krajín ceny oproti začiatku minulého roka najvýraznejšie poskočili v Lotyšsku, Slovinsku, Írsku, Portugalsku, Slovensku a Maďarsku. Už dávno sa nestalo, aby až šesť krajín dosiahlo dvojciferný medziročný nárast. Vo vlaňajších štvrťrokoch to bola najviac polovica tohto počtu.

Veľmi silný nárast dosiahla väčšina členských štátov, len tri skončili v mínuse, aj to len miernom – Fínsko, Švédsko a Taliansko. Kým pri južanskej krajine ide o pokračovanie dlhodobejšieho trendu a Fínsko v minulom roku rástlo len mierne, v prípade Švédska ide o obrat vo vývoji. Tamojší trh si ešte vlani pripísal aj vyše osempercentné zdražovanie, postupne sa však zmierňovalo.

Pri pohľade na vývoj cien počas prvých troch mesiacov roka však už vidno postupné poľavenie tempa zdražovania. Priemerná cena za celú Európsku úniu narástla len o 0,7 percenta a za eurozónu ešte o desatinku miernejšie.

Vývoj v jednotlivých krajinách je veľmi rozdielny, niektoré si udržali silné zvyšovanie cien, alebo pocítili výraznejšie zdražovanie ako počas minulého roka. Patrilo medzi ne najmä Lotyšsko (+7,5 %), Maďarsko a Slovinsko (zhodne +4,4 %) či Portugalsko (+3,7 %). Medzi najrýchlejšie rastúce radí Eurostat aj Slovensko (+2,9 %).

Pokles alebo stagnovanie cien bývania pocítilo od začiatku januára do konca marca sedem krajín. Najvýraznejšie Malta (-4,7 %), Cyprus (-1,8 %) a Švédsko (-0,8 %).

Ako sa zmenili ceny bývania v EÚ (1. štvrťrok 2018)
medziročná zmena v % medziročná zmena v %
Lotyšsko +13,7 Poľsko +6,0
Slovinsko +13,4 Dánsko +5,8
Írsko +12,3 Nemecko +5,3
Portugalsko +12,2 Rakúsko +5,3
Slovensko +11,7 Malta +5,2
Maďarsko +11,5 Spojené kráľovstvo +4,4
Holandsko +9,3 Cyprus +3,7
Chorvátsko +8,5 Francúzsko +3,4
Litva +7,8 Belgicko +2,5
Česko +7,7 Fínsko -0,1
Bulharsko +7,1 Švédsko -0,4
Estónsko +6,6 Taliansko -0,4
Rumunsko +6,6
Luxembursko +6,2 +4,7
Španielsko +6,2 Eurozóna +4,5
Zdroj: Eurostat, Poznámka: údaje za Grécko nie sú k dispozícii