Architektonicko-urbanistickú súťaž vyhlásila developerská spoločnosť YIT Slovakia, ktorá areál bývalej Bratislavskej cvernovej továrne kúpila pred rokom. Odborná porota vyberala spomedzi desiatich prihlásených návrhov od slovenských, českých aj medzinárodných ateliérov. Rozhodovanie prebiehalo vo viacerých kolách, vo finále porota rozhodla o víťazovi jednohlasne.

Podľa odbornej poroty víťazný autorský tím priniesol jasné riešenie areálu v zmysle zadania, ale súčasne koncept, ktorý umožňuje ďalší rozvoj lokality. Návrh priniesol jedno z najlepších urbanistických riešení v súťaži a vyzdvihol pamiatkovo chránený objekt Pradiarne prostredníctvom nového verejného priestoru – námestia.

V súťaži na Cvernovku vyhral ateliér Compass, architekti oceňovaných Slnečníc

Cvernovka - víťazný návrh Zdroj: Compass Architekti/YIT Slovakia

„Víťazný návrh bol najlepší, pretože sa asi ako jediný venoval kontextu. Dokázal prepojiť infraštruktúru s verejným priestorom. Veľkou pridanou hodnotou je najmä veľké námestie, ktoré nás doslova dostalo. V urbanizme je veľmi dôležité mať silnú ideu, na ktorú sa vieme tešiť a toto bola jedna z nich,“ hodnotí člen poroty, uznávaný architekt a urbanista Igor Marko.

Na základe výsledkov a súťažných podmienok pristúpi teraz YIT k rokovaniam s ateliérom Compass smerujúcim k dopracovaniu štúdie a spracovaniu dokumentácie pre územné rozhodnutie.

V súťaži na Cvernovku vyhral ateliér Compass, architekti oceňovaných Slnečníc

Cvernovka - víťazný návrh Zdroj: Compass Architekti/YIT Slovakia

„Vo YIT sa riadime zásadou, že naše projekty majú obohatiť a zlepšovať prostredie, v ktorom vznikajú. Chceme, aby sa v našich projektoch ľuďom dobre žilo, aby ich dizajn podporoval dobré vzťahy komunity a aby sa v nich myslelo aj na kvalitný verejný priestor,“ uviedol pri vyhlásení výsledkov generálny riaditeľ spoločnosti Milan Murcko.

„Areál bývalej Bratislavskej cvernovej továrne je priestorom, ktorý ponúka jedinečnú príležitosť, aby sme tento náš prístup naplno ukázali. A aj na základe diskusie, ktorá sprevádzala túto súťaž, a tiež jej výsledkov, chcem povedať, že sa už veľmi tešíme, ako sa nastolená vízia tohto cenného územia začne napĺňať,“ dopĺňa šéf YIT Slovakia.

Návrh štúdia Compass v areáli Cvernovky predpokladá výškovo primeranú mestskú zástavbu, s pozvoľným zvyšovaním smerom od Košickej ulice. Navrhovaná bloková zástavba ponúka vyššiu kvalitu života pre rezidentov, keďže v hustej zástavbe mesta poskytuje vyšší komfort bývania a súkromia, hodnotí v správe k výsledkom súťaže developer.

Navrhované riešenie zástavby je otvorené k všetkým okolitým štruktúram, novovzniknuté námestie zvýrazňuje dominantu Pradiarne. Víťazný návrh predpokladá zachovanie objektu Silocentrály, keď o nej uvažuje ako o vstupnom priestore do Pradiarne, čo umožňuje ďalšie zaujímavé využitie oboch objektov v súlade s požiadavkami dnešnej doby.

V súťaži na Cvernovku vyhral ateliér Compass, architekti oceňovaných Slnečníc

Cvernovka - víťazný návrh Zdroj: Compass Architekti/YIT Slovakia

Víťazný návrh ešte musí posúdiť mesto a mestská časť, ktorá spracováva úzmemný plán zóny Cvernovka. „Tento návrh pomôže aj územnému plánu zóny a zaregulovaniu územia. Ľudia aj poslanci budú vedieť, čo investor zamýšľa. Bude potrebné už len dať túto myšlienku do súladu s územným plánom hlavného mesta,“ hovorí starosta Ružinova Dušan Pekár, ktorý bol aj členom poroty.

D. Pekár ocenil YIT za to, že išla s cenným územím rozširujúcim centrum mesta do súťaže. „Úroveň návrhov bola veľmi vysoká. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, aby vybrala jediný víťazný projekt, lebo každý z tých desiatich projektov si zaslúži pozornosť,“ myslí si starosta, ktorý mal viacero favoritov. „Boli to projekty, kde bolo viac zelene a námestie, ktoré by konkurovali už existujúcim ružinovským námestiam a parkom,“ spresnil.

V súťaži na Cvernovku vyhral ateliér Compass, architekti oceňovaných Slnečníc

Cvernovka - víťazný návrh Zdroj: Compass Architekti/YIT Slovakia

Návrh územného plánu zóny spracováva architekt Peter Žalman. Mestská časť už rokovala s komisiou územného plánovania mesta o ďalšom postupe. Nechal by som na komisie a útvar územného plánovania, aby posúdil tento projekt, ak bude predložený v súlade s územným plánom, dodáva D. Pekár.

Druhé miesto v súťaži spojené s finančnou odmenou získal ateliér A69 architekti a tretie miesto ateliér GutGut. Porota sa rozhodla udeliť aj mimoriadnu cenu architektonickému ateliéru ChybikKristof za nadšenie autorského tímu podporené príbehom pamäte historickej profilácie územia, ktoré prinieslo nevšedné riešenie. Pozrite si aj ostatné súťažné návrhy.

Víťazi súťaže: Na Cvernovku má každý svoj názor

Chceli sme, aby nová štvrť bola prínosom nielen pre nových, ale aj pre súčasných obyvateľov, hovoria o víťaznom návrhu súťaže na návrh premeny areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne jeho autori Juraj Benetin a Matej Grébert z ateliéru Compass Architekti. Ateliér má na konte návrhy projektov ako Slnečnice, Miletičova 5, Sliačska, Ahoj Park, Urban Residence či Nový Ružinov.

V súťaži na Cvernovku vyhral ateliér Compass, architekti oceňovaných Slnečníc

Autori víťazného návrhu s členmi poroty a zástupcami YIT Slovakia po vyhlásení výsledkov súťaže Zdroj: YIT Slovakia

Pri vyhlásení výsledkov súťaže ste vtipkovali, že neviete, či to zvládnete. Úplne novú štvrť ste však už navrhovali. Ako by ste porovnali prácu na Slnečniciach v Petržalke s Cvernovkou?

J. Benetin: Je to niečo úplne iné. Tu vstupujeme do centrálnej mestskej štruktúry. Slnečnice nie sú v centre záujmu celej Bratislavy. Naopak, na Cvernovku bude mať každý nejaký názor. Veríme, že súťaž je podmienkou toho, aby sa dalo tvrdiť, že sa naozaj overili a skúsili rôzne prístupy. Hoci ostatné súťažné návrhy si ešte musíme naštudovať, veríme, že ten náš prinesie územiu Cvernovky najviac.

Ako by ste opísali váš prístup k návrhu Cvernovky?

M. Grébert: Snažili sme sa, aby novo navrhovaná štruktúra čo najlepšie zapadla do existujúceho prostredia, aby bola vľúdna. Chceli sme vytvoriť nové kvalitné verejné priestory. Pri pamiatke Pradiarni sme vytvorili nové námestie. Nejde len o hmotu a nové byty, ktoré navrhujeme, ale aby nová výstavba bola prínosom aj pre súčasných obyvateľov. Je to klasická mestská bloková štruktúra, vytvárame nové priechody, pretože areál dnes neumožňuje urobiť si skratku, ktorá je pre mesto úplne prirodzená.

Mestská časť Ružinov ešte len spracováva územný plán pre Cvernovku. Jeho autor hovorí, že regulácia je veľmi obmedzujúca a nedovolí stavať toľko bytov, koľko si predstavuje investor. Bude potrebné na základe víťazného návrhu meniť územný plán?

J. Benetin: Podmienky súťaže jasne hovorili, že treba dodržať súčasný územný plán a náš návrh ho dodržuje do bodky. Neviem, či každý návrh úplne vyčerpal kapacitu, ale je vidieť, že vzniklo desať úplne rozdielnych návrhov podľa jedného územného plánu. Naozaj ma to prekvapilo.

Šéf poroty: Prišlo desať výborných návrhov

Developeri na Slovensku zatiaľ robia architektonicko-urbanistické súťaže na nové projekty len zriedkavo. Riaditeľ developmentu vo YIT Slovakia Radek Pšenička, ktorý bol aj predsedom poroty súťaže na Cvernovku, pri vyhlasovaní výsledkov ohlásil záujem YIT robiť súťaže na všetky väčšie nové projekty.

V súťaži na Cvernovku vyhral ateliér Compass, architekti oceňovaných Slnečníc

Ako ste spokojný s úrovňou súťaže na Cvernovku?

Mala veľmi vysokú úroveň. Skutočne sme boli nadmieru spokojní. Rozhodovanie bolo pre nás veľmi ťažké, ale užívali sme si to. Všetkých desať návrhov bolo po profesionálnej stránke vysoko prepracovaných. Krásne na tom bolo, že každý z nich bol individuálny. Trošku sme sa obávali, či to striktným zadaním príliš nezošnurujeme, ale opak bol pravdou.

Čo porota vyzdvihla na víťaznom návrhu?

Vo finále to bolo veľmi tesné, keď sa nám vykryštalizoval okruh štyroch – šiestich návrhov. Ale čo napokon jednoznačne rozhodlo? Aby návrh čo najlepšie a najbezkonfliktnejšie zapadol do okolitého prostredia, z jednej strany stabilizovaného rezidenčného s urbanizmom od 40. cez 60. a 70. roky a z druhej strany do prostredia novo sa rodiaceho. Aby bol prirodzeným premostením, ale aby sa odlíšil. Samozrejme, nemalý vplyv malo aj vyzdvihnutie genia loci, otvorenie starej Pradiarne a osvojenie si obnovenia Silocentrály.

Zavážilo, že víťazný tím má skúsenosti s tvorbou ucelenej štvrte?

Hľadali sme čo najlepšiu ideu, ktorá by zapadla do prostredia ale niečím by sa odlišovala, ale aj partnera, ktorý by nám pomohol zhmotniť túto ideu. Už sme zažili súťaže, ktoré vyprodukovali vynikajúce návrhy, ktoré sa však potom nikdy nezhmotnili. A možno nie preto, že prišiel útlm alebo nová situácia na trhu, ale preto, že sa to partnersky nezvládlo. Hľadali sme partnera, preto sme súťaž neorganizovali ako anonymnú verejnú súťaž, ale ako užšiu vyzvanú súťaž. A dali sme si ju autorizovať Slovenskou komorou architektov, pretože rešpektujeme status architektov a architektúry a tým pádom rešpektujeme aj status organizácie, ktorá ich zastrešuje. Takže, áno, hľadali sme aj partnera, ale nebol to ten faktor, ktorý nakoniec zavážil.

Vy osobne ste mali jasného favorita, alebo okruh favoritov?

Nerád by som to hovoril, bolo to skutočne kolektívne rozhodnutie. Samozrejme, jednotliví členovia poroty mohli mať osobné preferencie. Nerozhodovali sme sa však na základe toho, kto by koho nominoval, ale mali sme jasné hodnotiace kritériá a parametre, jasný systém ich hodnotenia a bodovania. Môžem povedať, že vo finále v komisii to bolo anonymné hodnotenie, kde sme prideľovali body návrhom a potom sme o tom debatovali.

K realizácii víťazného návrhu vás čaká ešte dlhá cesta. Začali ste už skôr pamiatkovým prieskumom a rekonštrukciou bývalej ubytovne. Aký je aktuálny stav príprav?

My sme samozrejme nečakali, ale využili sme tento priestor. Prebehol riadny pamiatkový výskum a hodnotenie. Máme stanovisko Krajského pamiatkového úradu a odporúčania smerom k štúdii pamiatkovej obnovy, takisto pracujeme na projekte pamiatkovej obnovy starej Pradiarne a teraz by sme radi tieto procesy spojili, čiže proces projektovania celej Cvernovky s procesom projektovania obnovy starej Pradiarne a s najväčšou pravdepodobnosťou aj s obnovou Silocentrály, ktorá sa nachádza vo víťaznom návrhu.